Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 901/14 #1Usnesení ÚS ze dne 11.04.2014

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - OS Ostrava
SOUD - KS Ostrava
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2014:3.US.901.14.1
Datum podání09.03.2014
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 901/14 ze dne 11. 4. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 11. dubna 2014 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu CENTRUM CONSULTANT FINANCE, IČ 22827854, adresa Sokola Tůmy 1099/1, 709 00 Ostrava-Hulváky, bez právního zastoupení, proti rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě ze dne 9. srpna 2013 č. j. 34 C 177/2012-31 a proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. prosince 2013 č. j. 11 Co 741/2013-51, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrh, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 9. 3. 2014, směřoval proti shora označeným rozhodnutím obecných soudů, vydaným v řízení o nahrazení souhlasu s vydáním úschovy. Návrh nesplňoval náležitosti návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem, stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), zejména stěžovatel nebyl zastoupen advokátem a nepřiložil předmětná rozhodnutí, proti nimž podává ústavní stížnost. Návrh neobsahoval žádné odůvodnění.

Jak se zjišťuje z evidence podání Ústavního soudu, stěžovatel podal v období od prosince 2013 do současné doby cca 123 obsahově téměř identických a stejnými vadami trpících ústavních stížností, směřujících proti jiným rozhodnutím obecných soudů.

V několika desítkách těchto předchozích podání byl stěžovatel soudci zpravodaji vyzýván k odstranění vad návrhu a jeho doplnění ve smyslu připojených písemných poučení (např. ve věcech sp. zn. I. ÚS 3933/13, III. ÚS 505/14 atd.). K odstranění vad návrhu a jeho doplnění byly navrhovateli stanoveny dostatečné lhůty. Výzvy spolu s poučením byly navrhovateli řádně doručeny. Navrhovatel však vady návrhů neodstranil a v mnoha případech na výzvy Ústavního soudu nijak nereagoval.

Poté, co byl stěžovatel opakovaně a bezvýsledně poučován o všech náležitostech ústavní stížnosti, je tudíž zjevně nadbytečné vyzývat jej k odstranění vad v nyní projednávané věci.

Jen pro úplnost soudce zpravodaj dodává, že Ústavní soud nikomu právní zastoupení nezajišťuje. Ustálenou judikaturou Ústavní soud nepřipustil přiměřené použití § 30 o. s. ř. (ustanovení advokáta soudem), když neshledal podmínky pro takový postup podle § 63 zákona o Ústavním soudu. Právní řád totiž připouští určení advokáta i pro řízení před Ústavním soudem rozhodnutím České advokátní komory [§ 18 odst. 2, § 45 odst. 2 písm. a) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů], čímž je vytvořen procesní nástroj k zajištění kvalifikovaného právního zastoupení, a tedy i přístupu k Ústavnímu soudu. V praxi tato úprava nevyvolává u stěžovatelů obtíže.

Ve věci žádosti stěžovatele o určení advokáta pro zastupování před Ústavním soudem bylo řízení o určení advokáta k poskytnutí právní služby dle § 18 zákona o advokacii Českou advokátní komorou zastaveno (č. j. 632/14 ze dne 19. 3. 2014), protože stěžovatel řádně nedoložil, ani kdo je oprávněn za něj jednat, ani originál plné moci opravňující k jeho zastupování.

Soudce zpravodaj, s ohledem na uvedené skutečnosti, návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu bez jednání odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. dubna 2014

Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru