Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 90/11 #1Usnesení ÚS ze dne 20.04.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Kroměříž
Soudce zpravodajMucha Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:3.US.90.11.1
Datum podání10.01.2011
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 90/11 ze dne 20. 4. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Muchou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V. H., právního zastoupení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 10. 1. 2011 návrh stěžovatele označený jako "Stížnost na postup Okresního soudu v Kroměříži". Stěžovatel nebyl při podání návrhu zastoupen advokátem, jak to vyžaduje § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu", a jeho návrh vykazoval i další vady.

Ústavní soud proto stěžovatele dne 15. 2. 2011 v souladu s § 41 písm. b) zákona o Ústavním soudu vyzval, aby ve lhůtě 20 dnů od doručení výzvy vady návrhu odstranil; současně jej poučil o následcích neodstranění vad. Výzva byla stěžovateli doručena dne 17. 2. 2011.

Podáním ze dne 21. 2. 2011 sdělil stěžovatel Ústavnímu soudu, že požádal o přiznání bezplatného právního zastoupení a neví, zda stihne termín daný k odstranění vad; přílohou zaslal Ústavnímu soudu listinu označenou jako "Žádost o přiznání bezplatného právního zastoupení za účelem sepsání stížnosti na postup okresního soudu v Kroměříži ve sporu VzpČr a zastoupení při jednání u Ústavního soudu v Brně" datovanou dne 21. 2. 2011 a adresovanou České advokátní komoře, pobočce v Brně.

Ústavní soud přípisem ze dne 16. 3. 2011 reagoval tak, že stěžovateli prodloužil lhůtu pro odstranění vad návrhu do 15. 4. 2011. S ohledem na to, že stěžovatel dle svých tvrzení využil možnosti požádat Českou advokátní komoru o přidělení bezplatného zástupce, nepoučoval již Ústavní soud stěžovatele o této zákonné možnosti. Přípis byl stěžovateli doručen dne 18. 3. 2011.

Stěžovatel následně ve věci sp. zn. III. ÚS 90/11 nijak nereagoval; do spisu nedošlo ve lhůtě stanovené (resp. dosud) žádné podání ze strany stěžovatele ani žádné sdělení ze strany České advokátní komory.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Protože stěžovatel přes řádnou výzvu a poučení Ústavního soudu neodstranil ve stanovené lhůtě ani v dodatečné lhůtě vady svého návrhu, postupoval Ústavní soud v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a stěžovatelův návrh odmítl.

Je možno dodat, že ani z listiny stěžovatelem přiložené k jeho podání ze dne 21. 2. 2011 není zřejmé (např. otištěním podacího razítka či přeložením kopie doručenky), že by tato skutečně byla doručena České advokátní komoře, listina není ani stěžovatelem podepsána. Stěžovatel měl od podání jeho návrhu dne 10. 1. 2011 dostatek času k odstranění vad návrhu, příp. alespoň projevení skutečné snahy vady návrhu odstranit; to se však v dané věci nepodává, když v současné době není ani zřejmé, zda žádost k České advokátní komoře byla skutečně podána a stěžovatel Ústavní soud ani nijak neinformuje, jak ve věci postupuje a zda je či není úspěšný (stěžovatel je pasivní).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. dubna 2011

Jiří Mucha

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru