Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 89/94Usnesení ÚS ze dne 08.03.1995

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajJurka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1995:3.US.89.94
Datum podání20.06.1994

přidejte vlastní popisek

III.ÚS 89/94 ze dne 8. 3. 1995

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatelky K.V., zastoupené advokátem JUDr. K.P.,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelka dne 17.6.1994 přípisem, který Ústavní soud ČR obdržel dne 20.6.1994, podala ústavní stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11.4.1994, sp. zn. Tz 17/92.

Citovaným usnesením byla zamítnuta stížnost pro porušení zákona podaná bývalým GP ČR podle § 266 trestního řádu, a to proti rozsudku bývalého Mimořádného lidového soudu v Kutné Hoře ze dne 30.12.1948, čj. Ls 393/48-7 ve prospěch obviněných A.K. a F.K. Právní moci uvedené rozhodnutí Vrchního soudu v Praze nabylo vyhlášením v rámci konaného neveřejného zasedání dne 11.dubna 1994. Podle § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb. lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů, a tato lhůta počíná dnem kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1 cit. zákona). V dané věci je potom zmíněným rozhodnutím právě rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. Tz 17/92 ze dne 11.4.1994.

S ohledem na uvedené skutečnosti potom Ústavnímu soudu nezbylo, než podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb.,návrh odmítnout jako návrh, který byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání, a to aniž by se dále zabýval dalšími nedostatky podané ústavní stížnosti týkajícími se udělené plné moci právnímu zástupci navrhovatelky, když jejich případné odstranění by s ohledem na shora uvedené nemělo pro výsledek řízení o ústavní stížnosti podstatný význam.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. března 1995

JUDr.Vladimír JURKA

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru