Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 88/93Usnesení ÚS ze dne 17.11.1993

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/vlastnictví státu, obcí nebo určených právnických osob
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1993:3.US.88.93
Datum podání21.09.1993

přidejte vlastní popisek

III.ÚS 88/93 ze dne 17. 11. 1993

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 88 / 93

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatelky M.N., takto:

Návrh se odmítá. O d ů v o d n ě n í :

Návrhem podaným Ústavnímu soudu České republiky se navrhovatelka domáhá přezkoumání ústavnosti průběhu kuponové privatizace.

K tomu, aby předmětný návrh mohl být ve smyslu zákona č.182/1993 Sb. kvalifikován jako ústavní stížnost, Ústavní soud České republiky dne 21.10.1993 vyzval navrhovatelku k odstranění vad návrhu, přičemž navrhovatelce za tímto účelem stanovil lhůtu 15ti dnů od doručení výzvy. Na uvedenou výzvu, doručenou dne 24.10.1993, navrhovatelka nereagovala a vady návrhu v průběhu stanovené lhůty 15 dnů neodstranila. Nesplnila zejména povinnost navrhovatele být v konání před Ústavním soudem České republiky zastoupen advokátem nebo komerčním právníkem nebo notářem (§ 30 zákona č.182/1993 Sb.). Ačkoli navrhovatelka nesplnění uvedené povinnosti ve svém návrhu zdůvodňuje svojí sociální situací, ustanovení § 30 zákona č.182/1993 Sb. je kogentní povahy a citovaný zákon z něj neumožňuje nijaké výjimky. Řešení důsledků sociálních bariér při. uplatňování ochrany základních práv

III. ÚS 88/93

a svobod před Ústavnímsoudem České republiky upravuje ustanovení § 83 odst.1 zákona č.182/1993 Sb., podle kterého odůvodňují-li to osobní a majetkové poměry stěžovatele, zejména nemá-li dostatečné prostředky k placení nákladů spojených se zastoupením a nebyla-li ústavní stížnost odmítnuta, soudce zpravodaj rozhodne na návrh stěžovatele, podaný před prvním ústavním jednáním, že náklady na jeho zastoupení zcela nebo zčásti zaplatí stát.

Neodstranění vad návrhu ve stanovené lhůtě je následně podle § 43 odst.1 písm. a) zákona č.182/1993 Sb. důvodem jeho odmítnutí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně, 17.11.1993JUDr. Pavel Holländer soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru