Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 87/15 #1Usnesení ÚS ze dne 15.01.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
Soudce zpravodajFilip Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
odmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:3.US.87.15.1
Datum podání12.01.2015
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 87/15 ze dne 15. 1. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem o ústavní stížnosti stěžovatele Pavla Černoty, bez právního zastoupení, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. října 2014 č. j. 9 As 258/2014-13, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 29. 12. 2014, doručeným Ústavnímu soudu dne 12. 1. 2015, a představujícím - z obsahového hlediska - (zřejmě) ústavní stížnost, stěžovatel napadl a domáhal se zrušení shora označeného soudního rozhodnutí s tvrzením, že došlo k zásahu do jeho práva na "spravedlivý přezkum" a na právní pomoc.

Podání stěžovatele není možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpí řadou formálních a obsahových nedostatků a stěžovatel není pro řízení zastoupen advokátem (§ 34, 72, 30, 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů).

Z mnoha dalších řízení o ústavních stížnostech, jež stěžovatel u Ústavního soudu vedl a vede, se podává, že tento postup (jímž ignoruje povinné zastoupení advokátem a formální náležitosti ústavní stížnosti) volí opakovaně, ačkoliv byl Ústavním soudem již mnohokrát poučen, jaké náležitosti vyžaduje zákon pro podání řádné ústavní stížnosti, a vyzýván k odstranění nedostatků návrhu.

Obecně platí, že podaný návrh lze odmítnout, jestliže navrhovatel neodstranil vady ve lhůtě k tomu určené. Lze-li však vycházet ze spolehlivého předpokladu, že již dříve poskytnuté informace byly stěžovateli objektivně způsobilé zprostředkovat zásadu, že se na Ústavní soud (s ústavní stížností) nelze obracet jinak než řádným podáním a v zastoupení advokátem, jeví se Ústavnímu soudu (jak se již opakovaně vyjádřil) setrvání na požadavku dalšího poučení pro konkrétní řízení neefektivním a formalistickým.

I v této věci se tudíž Ústavní soud uchýlil k užití ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a soudcem zpravodajem návrh bez jednání odmítl. Nadto stěžovatel sám uvádí, že napadené soudní rozhodnutí mu bylo doručeno dne 30. 10. 2014, přičemž návrh byl, jak plyne z otisku poštovního razítka na příslušné obálce, podán k poštovní přepravě až dne 9. 1. 2015, tj. po zákonem stanovené lhůtě (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu), což zakládá důvod k odmítnutí ústavní stížnosti i podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. ledna 2015

Jan Filip v. r.

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru