Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 868/19 #1Usnesení ÚS ze dne 28.05.2019

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
KRAJ / KRAJSKÝ ÚŘAD - KÚ Středočeského kraje
Soudce zpravodajSuchánek Radovan
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2019:3.US.868.19.1
Datum podání11.03.2019
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 868/19 ze dne 28. 5. 2019

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem o ústavní stížnosti stěžovatele Bohuslava Veselého, zastoupeného JUDr. Ladislavem Koženým, advokátem, sídlem Sladkovského 13, Kolín, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. dubna 2015 č. j. Nad 103/2015-190, za účasti Nejvyššího správního soudu, jako účastníka řízení, a Krajského úřadu Středočeského kraje, jako vedlejšího účastníka řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") ze dne 3. 3. 2019 a dalším podáním ze dne 21. 3. 2019, zaslanými Ústavnímu soudu Krajským soudem v Praze (dále jen "krajský soud"), se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí, a to pro porušení čl. 1, čl. 2 odst. 3, čl. 90 Ústavy, čl. 4, čl. 36 odst. 1 a čl. 38 Listiny základních práv a svobod.

2. Dne 11. 4. 2019 bylo Ústavnímu soudu na základě jeho výzvy k odstranění vad návrhu doručeno jednak doplnění ústavní stížnosti ze dne 4. 4. 2019, sepsané v záhlaví uvedeným právním zástupcem stěžovatele, jednak plná moc udělená tomuto advokátovi stěžovatelem pro jeho zastoupení "před Ústavním soudem v Brně ve věci doplnění ústavní stížnosti". V tomto podání stěžovatel též požádal Ústavní soud o osvobození od povinnosti platit soudní poplatek.

3. Z napadeného usnesení, jehož kopii stěžovatel přes výzvu Ústavního soudu k odstranění vad návrhu ani dodatečně k ústavní stížnosti nepřiložil, nicméně získaného z veřejně dostupné databáze rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, Ústavní soud zjistil, že Nejvyšší správní soud napadeným usnesením zamítl žádost stěžovatele o ustanovení zástupce a zamítl též jeho návrh na přikázání věci Městskému soudu v Praze; předmětnou věcí je věc vedená u krajského soudu pod sp. zn. 45 A 9/2014, ve které stěžovatel žaluje Krajský úřad Středočeského kraje a domáhá se zrušení jeho rozhodnutí ze dne 13. 1. 2014 sp. zn. SZ 190492/2013/KUSK REG/Bu, č. j. 005258/2014/KUSK.

4. Ústavní soud se nejprve zabýval otázkou, zda v předmětné věci jsou splněny všechny procesní předpoklady meritorního posouzení ústavní stížnosti stanovené zákonem o Ústavním soudu, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

5. Podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

6. Ze své úřední činnosti Ústavní soud zjistil, že stěžovatel podal proti napadenému usnesení Nejvyššího správního soudu již dříve ústavní stížnost, kterou Ústavní soud usnesením ze dne 20. 10. 2015 sp. zn. III. ÚS 1893/15 (dostupným na http://nalus.usoud.cz) podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl, neboť stěžovatel neodstranil vady svého návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

7. Z veřejně dostupné databáze rozhodnutí Nejvyššího správního soudu Ústavní soud rovněž zjistil, že napadené usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 4. 2015 č. j. Nad 103/2015-190 nabylo dne 4. 5. 2015 právní moci.

8. Stěžovatel nyní podanou ústavní stížnost proti napadenému usnesení Nejvyššího správního soudu adresoval původně krajskému soudu, který ji postoupil Ústavnímu soudu (viz shora bod 1), jemuž byla doručena dne 11. 3. 2019. Z uvedeného vyplývá, že ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu byla podána po lhůtě stanovené pro její podání zákonem o Ústavním soudu.

9. K žádosti stěžovatele o osvobození od povinnosti platit soudní poplatek Ústavní soud uvádí, že podle § 62 odst. 1 zákona o Ústavním soudu řízení před Ústavním soudem nepodléhá soudním poplatkům.

10. Na základě těchto skutečností Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítl jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. května 2019

JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D., v.r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru