Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 868/10 #1Usnesení ÚS ze dne 28.04.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Hradec Králové
SOUD - OS Ústí nad Orlicí
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
odmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
Věcný rejstříkrestituční nárok
likvidace
EcliECLI:CZ:US:2010:3.US.868.10.1
Datum podání25.03.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 11 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

513/1991 Sb., § 194, § 222, § 243


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 868/10 ze dne 28. 4. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 28. dubna 2010 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jana Musila, soudců Pavla Holländera a Jiřího Muchy, ve věci navrhovatelky Ing. I. K., zastoupené JUDr. Tomášem Plavcem, advokátem se sídlem v Chrudimi, Rooseveltova 335, o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. 12. 2009 č. j. 19 Co 324/2009-126 a Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 16. 3. 2009 č. j. 5 C 286/2007-90, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelka se domáhala zrušení výše citovaných rozsudků s tím, že se jimi cítí dotčena v právu zakotveném v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Uvedla, že žalobou podanou u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí uplatnila přiznaný restituční nárok na zaplacení částky 49.299,- Kč s příslušenstvím, a to po žalované, která působila jako členka představenstva Zemědělského družstva Zámrsk, vůči kterému jÍ nárok vznikl. Podle jejího přesvědčení označené družstvo mělo dostatek prostředků k úhradě restitučních pohledávek, jeho neschopnost plnění nastala poté, co v roce 1997 založilo společnost Agras Zámrsk, a. s., do které převedlo téměř veškerý majetek družstva v hodnotě 41.000.000,- Kč. Pro neschopnost hradit dluhy vstoupilo družstvo Zámrsk do likvidace, při které žalovaná působila jako likvidátorka, později jako navrhovatelka zahájení konkurzního řízení. Při tomto uplatnila svou pohledávku, avšak pro jednání členů představenstva, a tedy i žalované, její pohledávka nebyla uspokojena, a proto podala žalobu u soudu proti M. Z., která podle jejího přesvědčení doslova majetek družstva zašantročila. Soudy obou stupňů návrhu nevyhověly, odpovědnost žalované neshledaly.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu stížností napadeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové zásah do práva, jehož se stěžovatelka v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. Jmenovaný soud přezkoumal rozhodnutí soudu I. stupně, kterým byla její žaloba zamítnuta, a opodstatněně za použití a výkladu § 194, § 222 a § 243 obchodního zákoníku, ve znění účinném do 31. 12. 2000, skutkových zjištění o postavení žalované v Zemědělském družstvu Zámrsk, rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 16. 3. 2009 č. j. 5 C 286/2007-90 potvrdil. Odvolací soud se ve svém rozhodnutí vypořádal se všemi námitkami žalobkyně, nyní stěžovatelky, vyložil rozsah práv a povinností členů představenstva akciové společnosti, jakož i členů představenstva družstva v rozhodné době a tak vyčerpávajícím způsobem rozsudek odůvodnil - proto lze na toto odůvodnění v dalším odkázat.

Pro výše uvedené byl návrh směřující proti rozsudku soudu II. stupně odmítnut jako zjevně neopodstatněný, proti rozhodnutí soudu I. stupně pak jako nepřípustný [§ 43 odst. 2 písm. a), § 72 odst. 3, 6 a § 43 odst. 1 písm. e) zákona. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. dubna 2010

Jan Musil

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru