Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 865/15 #1Usnesení ÚS ze dne 16.04.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajFilip Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:3.US.865.15.1
Datum podání23.03.2015
Napadený akt

rozhodnutí soudu

zákon; 150/2002 Sb.; soudní řád správní; § 35

zákon; 182/1993 Sb.; o Ústavním soudu; § 30

zákon; 99/1963 Sb.; občanský soudní řád; § 241

Ostatní dotčené předpisy

150/2002 Sb., § 35

182/1993 Sb., § 30

99/1963 Sb., § 241


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 865/15 ze dne 16. 4. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Musila a soudců Jana Filipa (soudce zpravodaje) a Vladimíra Kůrky o ústavní stížnosti stěžovatelů 1. Ing. Jaromíra Houžvičky a 2. Jiřiny Houžvičkové, bez zastoupení, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. ledna 2015 č. j. 1 Nc 713/2015-26, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 23. 3. 2015, doručeným Ústavnímu soudu elektronicky téhož dne a k poštovní přepravě podaným dne 26. 3. 2015, který byl označen jako ústavní stížnost, stěžovatelé napadli a domáhali se zrušení shora uvedeného soudního rozhodnutí, a to pro porušení jejich práva na spravedlivý proces. Současně navrhli, aby Ústavní soud "z právních předpisů odstranil povinné zastoupení advokátem při podání dovolání, kasační i ústavní stížnosti i jejich zpoplatnění soudními poplatky".

Podání stěžovatelů však není možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpí řadou formálních a obsahových nedostatků, především pak stěžovatelé nejsou pro řízení zastoupeni advokátem (§ 34, 72, 30, 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů).

Z dalších řízení o ústavních stížnostech, jež stěžovatelé u Ústavního soudu vedli (např. sp. zn. II. ÚS 1845/10, II. ÚS 1845/10, III. ÚS 2998/11), se podává, že tento postup (jímž ignorují povinné zastoupení advokátem a formální náležitosti ústavní stížnosti) volí opakovaně, ačkoli byli Ústavním soudem několikrát poučeni, jaké náležitosti vyžaduje zákon pro podání řádné ústavní stížnosti, a vyzýváni k odstranění nedostatků návrhu.

Obecně platí, že podaný návrh lze odmítnout, jestliže navrhovatel neodstranil vady ve lhůtě k tomu určené. Lze-li však vycházet ze spolehlivého předpokladu, že již dříve poskytnuté informace byly stěžovatelům objektivně způsobilé zprostředkovat zásadu, že se na Ústavní soud (s ústavní stížností) nelze obracet jinak než řádným podáním a v zastoupení advokátem, jeví se Ústavnímu soudu (jak se již opakovaně vyjádřil) setrvání na požadavku dalšího poučení pro konkrétní řízení neefektivním a formalistickým.

I v této věci se tudíž Ústavní soud uchýlil k užití ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení odmítl.

Akcesorický návrh na zrušení ustanovení právních předpisů, upravujících povinné zastoupení advokátem při podání dovolání, kasační stížnosti a ústavní stížnosti a jejich zpoplatnění soudními poplatky, podaný podle § 74 zákona o Ústavním soudu, Ústavní soud odmítl podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. b) ve spojení s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, neboť byla-li ústavní stížnost neschopná věcného projednání, odpadla tím současně i základní podmínka možného projednání návrhu na zrušení zákona (srov. usnesení sp. zn. III. ÚS 101/95 ze dne 3. 10. 1995, U 22/4 SbNU 351).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. dubna 2015

Jan Musil v. r.

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru