Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 842/17 #1Usnesení ÚS ze dne 17.05.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS České Budějovice
SOUD - OS České Budějovice
Soudce zpravodajSuchánek Radovan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:3.US.842.17.1
Datum podání20.03.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 842/17 ze dne 17. 5. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem o ústavní stížnosti stěžovatele Jana Čtvrtníka, zastoupeného Mgr. Bc. Arnoštem Špačkem, advokátem, sídlem Čsl. armády 1050/22, Děčín, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 1edna 2017 č. j. 19 Co 2307/2016-63 a proti usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 1. 1istopadu 2016 č. j. 35 Nc 1151/2016-34, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, Ústavnímu soudu doručenou dne 20. 3. 2017, se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí.

Protože návrh nesplňoval náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30 odst. 1, § 31, § 34 a § 72 odst. 2 a 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad návrhu. K tomu mu stanovil lhůtu 15 dnů od doručení výzvy k odstranění vad návrhu. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude Ústavní soud nucen návrh (ústavní stížnost) podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout. Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovateli doručena dne 12. 4. 2017. Od následujícího dne počala stěžovateli běžet lhůta k odstranění vad návrhu, která uplynula dnem 27. 4. 2017.

Dne 5. 5. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání stěžovatele bez průvodního dopisu, jehož přílohu tvořilo rozhodnutí předsedy České advokátní komory ze dne 28. 4. 2017 o ustanovení Mgr. Bc. Arnošta Špačka, advokáta sídlem Čsl. armády 1050/22, Děčín, k zastupování stěžovatele v předmětném řízení před Ústavním soudem. Do dnešního dne však Ústavní soud od stěžovatele neobdržel ústavní stížnost vypracovanou jeho právním zástupcem, ani plnou moc udělenou stěžovatelem uvedenému advokátovi k zastupování stěžovatele v řízení před Ústavním soudem. Z napadeného rozhodnutí se přitom podává, že zmíněný advokát byl ustanoven stěžovateli jako zástupce k ochraně jeho zájmů již v řízení před obecnými soudy, v němž bylo vydáno toto rozhodnutí, a je tedy s předmětnou věcí již obeznámen.

Jelikož stěžovatel vady svého návrhu ve stanovené lhůtě a ani po jejím uplynutí do dnešního dne neodstranil, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. května 2017

JUDr. Radovan Suchánek v.r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru