Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 823/08 #1Usnesení ÚS ze dne 22.04.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO - soudní exekutor
Soudce zpravodajMucha Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2008:3.US.823.08.1
Datum podání31.03.2008
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 823/08 ze dne 22. 4. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Romana Vytejčka, soudního exekutora, se sídlem Praha 10, Hostivařská 1109, zastoupeného JUDr. Stanislavem Vytejčkem, advokátem v Benešově, Hráského 406, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 1. 2008 č. j. 69 Co 14/2008-34 a výroku II usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 28. 8. 2007 č. j. 13 Nc 30051/2006-22, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností ze dne 25. 3. 2008 brojil stěžovatel proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 1. 2008 č. j. 69 Co 14/2008-34 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 28. 8. 2007 č. j. 13 Nc 30051/2006-22, zde pouze proti výroku II. Posledně uvedeným usnesením byla zastavena exekuce vedená na návrh oprávněné - nezletilé S. Z. proti povinnému Ing. J. Z. pro 3 000 Kč (výrok I), povinnému bylo uloženo nahradit stěžovateli jako soudnímu exekutorovi náklady exekuce ve výši 7 735 Kč (výrok II) a žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení (výrok III). Proti usnesení soudu prvního stupně ve výroku II a III podal odvolání povinný, avšak Městský soud v Praze je v napadené části potvrdil a nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Ústavní soud nejprve zkoumal, zda podaná ústavní stížnost má všechny formální náležitosti a zda jsou splněny i ostatní předpoklady jejího meritorního projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), přičemž dospěl k závěru, že se jedná o návrh, jenž není přípustný.

Dle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu); to neplatí pro mimořádný opravný prostředek, který orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení (§ 72 odst. 4 zákona o Ústavním soudu).

Proti usnesení soudu prvního stupně stěžovatel, ač tak mohl učinit, nepodal odvolání (§ 201 a násl. občanského soudního řádu), v němž by uplatnil své námitky, které jsou nyní obsaženy v ústavní stížnosti. Odvolání podal pouze povinný, prvostupňové rozhodnutí však (i) v části týkající se stěžovatele zůstalo nezměněno.

Dlužno jen dodat, že v ústavní stížnosti obsažená argumentace se jeví zcela nepřípadnou. Je totiž založena na předpokladu, že exekuce byla zastavena pro "nemajetnost" povinného [§ 268 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu], jemuž pak bylo uloženo zaplatit soudnímu exekutorovi náklady exekuce, v posuzované věci však byla exekuce zastavena z důvodu, že povinný vymáhanou částku sám uhradil.

Vzhledem k výše uvedenému Ústavní soud ústavní stížnost stěžovatele mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. dubna 2008

Jiří Mucha

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru