Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 804/21 #1Usnesení ÚS ze dne 07.04.2021

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - KS Ostrava
SOUD - OS Ostrava
Soudce zpravodajSuchánek Radovan
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2021:3.US.804.21.1
Datum podání26.03.2021
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 804/21 ze dne 7. 4. 2021

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem o ústavní stížnosti stěžovatele Miloslava Liberdy, bez právního zastoupení, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2020 č. j. 25 Cdo 2883/2020-274, rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. ledna 2020 č. j. 15 Co 201/2019-245 a rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 27. února 2019 č. j. 57 C 105/2016-195, za účasti Nejvyššího soudu, Krajského soudu v Ostravě a Okresního soudu v Ostravě jako účastníků řízení, a Mgr. Martina Blaška, advokáta, sídlem Olbrachtova 1334/27, Ostrava, jako vedlejšího účastníka řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Stěžovatel se ústavní stížností podle § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), domáhá zrušení shora uvedených soudních rozhodnutí s tvrzením, že jimi byla porušena jeho ústavně zaručená práva, zejména právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

2. Ústavní soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou ve věci splněny všechny procesní předpoklady meritorního posouzení ústavní stížnosti stanovené zákonem o Ústavním soudu a dospěl k závěru, že tomu tak není.

3. Podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

4. Ústavní stížnost byla odeslána stěžovatelem k přepravě prostřednictvím držitele poštovní licence dne 24. 3. 2021, přičemž Ústavnímu soudu došla dne 26. 3. 2021. Přestože stěžovatel v ústavní stížnosti uvádí právní zastoupení advokátkou JUDr. Hanou Dleštíkovou, současně zdůrazňuje, že tato advokátka "odmítla zastoupení ve věci podání ústavní stížnosti", což je ostatně patrné rovněž z e-mailové komunikace mezi stěžovatelem a advokátkou, která byla připojena jako příloha k ústavní stížnosti. Stěžovatel k ústavní stížnosti nepřiložil zvláštní plnou moc advokáta podle § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu.

5. Ústavní soud si ověřil, že usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2020 č. j. 25 Cdo 2883/2020-274, kterým bylo odmítnuto dovolání stěžovatele, jež představuje poslední procesní prostředek ochrany práv podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu, bylo stěžovateli, resp. jeho právní zástupkyni, advokátce JUDr. Haně Dleštíkové, doručeno do datové schránky dne 30. 12. 2020. Rovněž stěžovatel v ústavní stížnosti, resp. v příloze označené jako "vymáhání práva na odškodnění za poškození zdraví, k rukám JUDr. Pavlu Rychetskému" uvádí, že "dne 30. 12. 2020 cestou advokátky obdržel usnesení od Nejvyššího soudu...". Lhůta pro podání ústavní stížnosti tak stěžovateli uplynula dnem 1. 3. 2021 (pondělí). Posuzovaná ústavní stížnost byla podána až dne 24. 3. 2021, tj. zjevně po uplynutí výše uvedené lhůty, jejíž zmeškání nemůže Ústavní soud prominout. Skutečnosti, že ústavní stížnost byla podána po uplynutí lhůty podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu, si ostatně musel být vědom sám stěžovatel, když v e-mailu adresovaném advokátce JUDr. Haně Dleštíkové, který je přílohou ústavní stížnosti, uvádí, že "uplynutí možnosti podání stížnosti k Ústavnímu soudu" končí dne 28. 2. 2021.

6. Jelikož byla ústavní stížnost podána opožděně, což samo o sobě nevyhnutelně vede k jejímu odmítnutí podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu, Ústavní soud s ohledem na procesní ekonomii řízení nevyzýval stěžovatele k odstranění vady ústavní stížnosti spočívající v absenci zvláštní plné moci advokáta, resp. povinného zastoupení advokátem podle § 29 až 31 téhož zákona.

7. Na základě výše uvedených zjištění soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením ústavní stížnost odmítl jako návrh podaný po lhůtě stanovené zákonem pro jeho podání [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. dubna 2021

JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D., v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru