Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 80/03Usnesení ÚS ze dne 09.07.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
Věcný rejstříkTrest
EcliECLI:CZ:US:2003:3.US.80.03
Datum podání13.02.2003
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

120/1976 Sb., čl. 14 odst.3 písm.d

141/1961 Sb., § 306a odst.2

2/1993 Sb., čl. 8, čl. 36 odst.1, čl. 38 odst.2

209/1992 Sb., čl. 6 odst.1


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 80/03 ze dne 9. 7. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 80/03

Ústavní soud rozhodl dne 9. července 2003 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Holländera, soudců JUDr. Vladimíra Jurky a JUDr. Jiřího Muchy, ve věci navrhovatele V. P., zastoupeného JUDr. J. S., advokátem o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. prosince 2002 č. j. 8 T 16/96-1120, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 8 T 16/96-1120 ze dne 18. prosince 2002, když nebylo vyhověno jeho návrhu, v němž namítl pominutí důvodů ke konání řízení proti uprchlému. Vyslovil přesvědčení, že označeným rozhodnutím došlo k zásahu do jeho práv, zaručených mu čl. 8, čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, čl. 14 odst. 3 písm. d) Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jakož i čl. 95 odst. 1 Ústavy. Poukázal na průběh trestního řízení vedeného proti jeho osobě a na obsah § 306a odst. 2 tr. řádu, v souladu s nímž měl být zrušen rozsudek vydaný v jeho nepřítomnosti, jak se domáhal ve lhůtě k tomu stanovené.

Z obsahu stížností napadeného usnesení zásah do práv, kterých se stěžovatel v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. Krajskýsoud v Hradci Králové v odůvodnění svého rozhodnutí zcela vyčerpávajícím způsobem vyložil, proč § 306a odst. 2 tr. řádu nebylo možno aplikovat ve věci stěžovatele, který byl pravomocně odsouzen dnem 30. března 2000, když citované ustanovení trestního řádu se stalo účinné až 1. ledna 2002 a když přechodná ustanovení zák. č. 265/2001 Sb. možnost podat návrh dle § 306a odst. 2 tr. řádu stěžovateli nedávají. Na toto odůvodnění lze proto zcela odkázat.

Podle § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným. Pro výše uvedená zjištění a citované ustanovení bylo proto rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. července 2003

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru