Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 761/02Usnesení ÚS ze dne 24.04.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/ukládání daní a poplatků
Věcný rejstříkdaň/daňová povinnost
daň/nedoplatek
EcliECLI:CZ:US:2003:3.US.761.02
Datum podání11.12.2002
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 11 odst.5

337/1992 Sb., § 16, § 2

586/1992 Sb., § 23


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 761/02 ze dne 24. 4. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 761/02

Ústavní soud rozhodl dne 24. dubna 2003, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Holländera, soudců JUDr. Vladimíra Jurky a JUDr. Vladimíra Čermáka, ve věci navrhovatelky R. Š., zastoupené JUDr. Ing. J. K., advokátem, o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. září 2002 sp. zn. 30 Ca 244/2001, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelka se domáhala zrušení výše označeného rozsudku, jímž byla zamítnuta její žaloba o přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Finančního ředitelství v Hradci Králové ze dne 4. července 2001 č. j. FŘ 7146/110/2000 ve věci daně z příjmů fyzických osob za rok 1997, když podle jejího přesvědčení rozsudkem soudu byla porušena práva, jež jsou zakotvena v čl. 4 odst. 1, čl. 11 odst. 5 a v čl. 36 odst. 1, 2 Listiny základních práv a svobod, v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jakož i v čl. 1 Ústavy. Uvedla, že jí byla dodatečně vyměřena daň částkou 305.856,- Kč s tím, že u právních úkonů souvisejících s vypořádáním podílu se společností z níž vystoupila šlo o simulaci a že kupní smlouvy ohledně automobilů byly uzavřeny s touto společností za účelem simulace právních úkonů. Poukázala na důvody, které ji vedly ke koupi automobilů i k akceptaci jejich nevýhodné ceny a na to, že mezi ní a společností došlo k započtení vzájemných pohledávek na základě ústní dohody, uzavřené v souvislosti se splatností pohledávky z vypořádání podílu a v souvislosti s úhradou kupních cen automobilů. Za nesprávný postup označila i to, že při dodatečném vyměření daně nebyl vzat zřetel na daňovou ztrátu, kterou vykázala v roce 1996.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Senát, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, je-li zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu ústavní stížností napadeného rozsudku Krajskéhosoudu v Hradci Králové zásah do práv, kterých se stěžovatelka dovolává, zjištěn nebyl. Soud na základě žaloby proti rozhodnutí příslušného Finančního ředitelství v Hradci Králové ze dne 4. července 2001 č. j. FŘ/7146/110/2000 toto přezkoumal v rozsahu uplatněných žalobních námitek, důvodně postup finančního orgánu shledal v souladu s § 2 a § 16 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, s § 23 a § 24 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a důvodně proto žalobu zamítl.

Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. dubna 2003

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru