Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 76/98Usnesení ÚS ze dne 26.02.1998

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele - § 43/1/c)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříklhůta
osoba/povinná
EcliECLI:CZ:US:1998:3.US.76.98
Datum podání18.02.1998
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

87/1991 Sb., čl.


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 76/98 ze dne 26. 2. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 76/98-4

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele JUDr. P.K., o návrhu ze dne 16. února 1998, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem,, označeným jako ústavní stížnost M.M. a R.S., a podepsaným JUDr. P.K., se navrhovatel domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 23. října 1997 sp. zn. 11 Co 307/97. Ke stížnosti nebyla připojena plná moc, prokazující zmocnění JUDr. P.K. k podání návrhu k Ústavnímu soudu jako zástupce M.M. a R.S., které byly účastníky řízení před Krajským soudem v Plzni, jehož rozsudek stížnost napadá.

Podle § 72 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Fyzické a právnické osoby, jako účastníci nebo jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem, musí být zastoupeny advokátem nebo notářem v rozsahu, stanoveném zvláštními předpisy (§ 29 a 30 odst. 1 cit. zákona). V plné moci k zastupování podle § 29 a § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., musí být výslovně uvedeno, že je udělena pro ustupování před Ústavním soudem. Náležitostí návrhu na zahájení řízení je mj. podpis (§ 31 odst. 2 a § 34 zák. č. 182/1993 Sb.). Jde-li o návrh podaný někým zjevně neoprávněným, soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne [§ 43 odst. 1 písm. d) zák. o Ústavním soudu].

III. ÚS 76/98-5

Z obsahu podání a rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 23. října 1997, sp. zn. 11 Co 307/97, bylo zjištěno, že JUDr. P.K. podal a podepsal ústavní stížnost, aniž by byl k tomu osobami, označenými jako navrhovatelé, zmocněn. Proto je podání nutno považovat za návrh JUDr. P.K. Ten pak nebyl účastníkem řízení před výše označeným soudem, a tedy není osobu, oprávněnou k podání stížnosti proti citovanému rozsudku Krajského soudu v Plzni.

S ohledem na výše uvedené bylo v souladu s § 43 odst. 1 písm. d) zák. č. 182/1993 Sb. rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 26. února 1998

JUDr. Pavel Holländer

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru