Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 728/18 #1Usnesení ÚS ze dne 17.04.2018

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - VS Praha
MINISTERSTVO / MINISTR - spravedlnosti
Soudce zpravodajZemánek Jiří
Typ výrokuprocesní - odložení vykonatelnosti
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2018:3.US.728.18.1
Datum podání28.02.2018
Napadený akt

rozhodnutí správní

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 728/18 ze dne 17. 4. 2018

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Radovana Suchánka a soudců Josefa Fialy a Jiřího Zemánka (soudce zpravodaje) o ústavní stížnosti stěžovatele M. N. K., zastoupeného Mgr. Alenou Holubkovou, advokátkou, sídlem Revoluční 762/13, Praha 1 - Staré Město, proti rozhodnutí ministra spravedlnosti ze dne 15. února 2018 č. j. MSP-1023/2010-MOT-T/137 a usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. listopadu 2017 sp. zn. 14 To 141/2017, za účasti ministra spravedlnosti a Vrchního soudu v Praze, jako účastníků řízení, takto:

Vykonatelnost rozhodnutí ministra spravedlnosti ze dne 15. 2. 2018 č. j. MSP-1023/2010-MOT-T/137 se do rozhodnutí Ústavního soudu o ústavní stížnosti sp. zn. III. ÚS 728/18 odkládá.

Odůvodnění:

1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí s tvrzením, že jimi došlo k porušení jeho ústavně zaručených práv zakotvených v čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod ve spojení s jejím čl. 43 a čl. 33 odst. 1 Úmluvy o právním postavení uprchlíků a čl. 2 a 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

2. Napadeným rozhodnutím ministr spravedlnosti podle § 97 odst. 1 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, povolil na základě usnesení Městského soudu v Praze (dále jen "městský soud") ze dne 4. 10. 2017 sp. zn. Nt 411/2017, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 11. 2017 sp. zn. 14 To 141/2017, vydání občana Ruské federace Maxima Nikolajeviče Kirsanova (dále jen "stěžovatel") k trestnímu stíhání do Ruské federace na základě zatýkacího rozkazu vydaného soudem v Tolyatti dne 6. 7. 2015, a to pro podezření ze spáchání šesti trestných činů podvodu podle čl. 159 odst. 4 trestního zákona Ruské federace a osmi trestných činů legalizace peněžních prostředků podle čl. 174.1 odst. 3 tohoto zákona Ruské federace.

3. Stěžovatel spolu s ústavní stížností podal návrh na odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí ministra spravedlnosti s tím, že již bylo pravomocně rozhodnuto o přípustnosti jeho vydání k trestnímu stíhání do Ruské federace i o samotném vydání, přestože o opakované žádosti o udělení mezinárodní ochrany rozhodlo Ministerstvo vnitra rozhodnutím ze dne 11. 10. 2017 č. j. MV-117682-2/OAM-2017, kterým sice řízení podle § 11a odst. 3 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zastavilo, ale stěžovatel podal dne 21. 10. 2017 proti tomuto rozhodnutí žalobu k městskému soudu, přičemž tento soud vydal dne 24. 11. 2017 pod č. j. 2 Az 87/2017-15 usnesení, kterým přiznal podané žalobě odkladný účinek.

4. Ústavní soud může podle § 79 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), na návrh stěžovatele odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem a jestliže by výkon rozhodnutí znamenal pro stěžovatele nepoměrně větší újmu, než jaká při odložení vykonatelnosti může vzniknout jiným osobám.

5. Podmínky citovaného ustanovení jsou v daném případě splněny. Odklad vykonatelnosti je sice institutem mimořádným a citované ustanovení § 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je nutno vykládat restriktivně [srov. např. usnesení ze dne 9. 6. 2004 sp. zn. I. ÚS 254/02 (dostupné na http://nalus.usoud.cz)], nicméně s ohledem na věc stěžovatele, který již byl vzat do vydávací vazby, by výkon napadeného rozhodnutí mohl představovat nezhojitelný významný zásah do stěžovatelových práv. Současně nejsou nepřiměřeně ohroženy ani zájmy jiných osob vzhledem k předpokladu, že o ústavní stížnosti bude moci být rozhodnuto v nejbližší době po získání potřebných podkladů pro rozhodnutí.

6. Vzhledem k výše uvedenému Ústavní soud přistoupil k odkladu vykonatelnosti ústavní stížností napadeného rozhodnutí ministra spravedlnosti, aniž by jakkoli předjímal výsledek řízení o ústavní stížnosti (§ 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. dubna 2018

Radovan Suchánek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru