Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 728/02Usnesení ÚS ze dne 05.02.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
základní ústavní principy/demokratický právní stát/princip legality (vázanosti státní moci zákonem)
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkDůkaz
vlastnické právo/ochrana
Clo
EcliECLI:CZ:US:2003:3.US.728.02
Datum podání27.11.2002
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí jiné

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 36, čl. 11

71/1967 Sb., § 33


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 728/02 ze dne 5. 2. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 728/02

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele E., spol. s r. o., zastoupeného JUDr. J. P., advokátem, o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. listopadu 2001, č. j. 29 Ca 21/2000-23, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se v návrhu, doručeném Ústavnímu soudu dne 27. listopadu 2002, domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. listopadu 2001, č. j. 29 Ca 21/2000-23, ten současně k ústavní stížnosti připojil.

Z obsahu usnesení ve věci sp. IV. ÚS 106/02 bylo zjištěno, že dne 29. října 2002 Ústavní soud odmítl návrh stěžovatele, který podal již dne 18. února 2002 proti výše citovanému rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 29 Ca 21/2000-23 a tomu předcházejícím rozhodnutím příslušných celních úřadů.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů, když tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 2, zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

S ohledem na výše uvedená zjištění byl předmětný návrh ze dne 27. listopadu 2002 proti označenému rozsudku Krajskéhosoudu v Brně ze dne 27. listopadu 2001 podán nepochybně po lhůtě k tomu stanovené, a proto bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. února 2003

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru