Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 726/01Usnesení ÚS ze dne 29.01.2002

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Soudce zpravodajŠevčík Vlastimil
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkřízení/zastavení
Daň
EcliECLI:CZ:US:2002:3.US.726.01
Datum podání18.12.2001
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

337/1992 Sb., § 33 odst.12

99/1963 Sb., § 248 odst.2 písm.e


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 726/01 ze dne 29. 1. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 726/01

Ústavní soud rozhodl dne 29. ledna 2002 v senátě složeném z předsedy

JUDr. Vladimíra Jurky a soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vlastimila Ševčíka mimo ústní jednání ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M.H., zastoupeného Mgr. H.Z., proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. září 2001, sp. zn. 10 Ca 130/2001, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, podanou včas (§ 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona) a co do formálních náležitostí ve shodě se zákonem [§ 30 odst.1, § 34, § 72 odst. 1 písm. a), odst. 4 zákona], napadl stěžovatel ve své daňové věci usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. září 2001 (10 Ca 130/2001-59), kterým bylo zastaveno řízení o jeho žalobě proti rozhodnutí FŘ ze dne 8. prosince 2000 (4286/150/2000), jímž bylo zamítnuto odvolání stěžovatele proti osvědčení správce daně o její registraci k dani z příjmů právnických osob od 1. prosince 1996.

Jmenovaný obecný soud řízení zastavil s poukazem na to, že žalobou napadené rozhodnutí je rozhodnutí předběžné povahy [§ 248 odst. 2 písm. e) o. s. ř.], a je proto jako takové ze soudního přezkumu vyloučeno.

Stěžovatel tvrdil, že postupem obecného soudu (zastavením řízení) došlo k odepření spravedlnosti (čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod), neboť názor obecného soudu, dle něhož registrace poplatníka daně z příjmů právnických osob (§ 33 odst. 12 zák. č. 37/1992 Sb., zákona o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů) je rozhodnutím předběžné povahy, je nesprávný.

Stěžovatel proto navrhl zrušení usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, jak je vpředu označeno.

Ústavní stížnost je zjevně neopodstatněná.

Ústavní soud se ztotožňuje s právním názorem Krajského soudu v Českých Budějovicích vyjádřeným v jeho usnesení (10 Ca 130/2001-59), že rozhodnutí správce daně o registraci poplatníka daně z příjmů právnických osob je rozhodnutím předběžné povahy, jež je ze soudního přezkumu vyloučeno [§ 248 odst. 2 písm. e) o. s. ř.], a to již proto, že toto rozhodnutí nemá vliv na konečnou výši daňové povinnosti stěžovatelky. K přezkumu rozhodnutí o registraci může dojít následně, totiž v souvislosti s případným přezkumem rozhodnutí finančního úřadu o vyměření daně.

Za naznačené situace je zřejmé, že Krajskýsoud v Českých Budějovicích tím, že řízení ve věci zastavil, postupoval v souladu s dosud platnou úpravou soudního přezkumu správních rozhodnutí (část pátá občanského soudního řádu), a proto zastavením řízení nemohlo dojít ani k porušení ústavně zaručených práv (svobod) stěžovatele, ani k tvrzenému odmítnutí spravedlnosti obecným soudem.

Z takto vyložených důvodů byla ústavní stížnost stěžovatele posouzena jako zjevně neopodstatněná, když zjevná neopodstatněnost je dána samotnou povahou tvrzení ústavní stížnosti. O zjevně neopodstatněné ústavní stížnosti bylo rozhodnuto odmítavým výrokem [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona], jak ze znělky tohoto usnesení je patrno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 29. ledna 2002

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru