Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 692/11 #1Usnesení ÚS ze dne 31.05.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
Soudce zpravodajMucha Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:3.US.692.11.1
Datum podání07.03.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 692/11 ze dne 31. 5. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Muchou mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky I. A. M., bez právního zastoupení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 7. 3. 2011 návrh stěžovatelky směřující proti "usnesení Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 15. 12. 2010, č.j. 4 Ads 136/2010-28".

Stěžovatelka nebyla při podání návrhu zastoupena advokátem, jak to vyžaduje § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a její návrh vykazoval i další vady. Ústavní soud proto stěžovatelku v souladu s § 41 písm. b) zákona o Ústavním soudu vyzval, aby ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy odstranila vady návrhu. Současně ji poučil o následcích neodstranění vad a informoval ji i o možnosti požádat o přidělení bezplatného advokáta Českou advokátní komorou. Výzvu si stěžovatelka převzala osobně dne 15. 4. 2011 (zásilka byla uložena dne 8. 4. 2011).

Stěžovatelka reagovala podáním dne 13. 5. 2011, ve kterém sdělila, že vady návrhu "nemůže zcela odstranit" a poukázala na vyrozumění jejího advokáta z předchozího řízení před správními soudy ze dne 28. 3. 2011, který jí měl oznámit, že ve věci lze ústavní stížnost podat do 3. 4. 2011, avšak nepředpokládá, že by tato byla důvodnou (vyrozumění advokáta ke svému podání stěžovatelka nepřiložila). Dále stěžovatelka namítala různá pochybení správních soudů a uvedla, že dle ní by měl ústavní stížnost podat advokát, který jí byl správním soudem určen v předchozím řízení před správními soudy.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Protože stěžovatelka přes řádnou výzvu a poučení Ústavního soudu neodstranila ve stanovené lhůtě (resp. dosud) vady návrhu, postupoval Ústavní soud v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a návrh stěžovatelky odmítl.

Je možno dodat, že názor stěžovatelky, že ústavní stížnost je povinen podávat za ni advokát ustanovený jí soudem pro předchozí řízení před správními soudy, je mylný, když řízení o ústavní stížnosti je zvláštním řízením (nově) zahajovaným návrhem a nikoliv pokračováním předchozího řízení před obecnými soudy. Z dané věci je současně také zřejmé, že stěžovatelka se ani nepokusila žádat o určení advokáta pro řízení o ústavní stížnosti Českou advokátní komoru; stěžovatelka nedostatek zastoupení advokátem neodstranila a ani se nepodává, že by k tomu činila odpovídající kroky.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. května 2011

Jiří Mucha

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru