Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 690/02Usnesení ÚS ze dne 06.02.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajJurka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2003:3.US.690.02
Datum podání06.11.2002

přidejte vlastní popisek

III.ÚS 690/02 ze dne 6. 2. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti navrhovatele M. H., proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. 1. 2002, sp.zn. 2 To 108/2001, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 6. 4. 2001, sp.zn. 2 T 17/2000,

takto:

Návrhseodmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 6. 11. 2002 domáhal zrušení rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. 1. 2002, sp.zn. 2 To 108/2001, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 6. 4. 2001, sp.zn. 2 T 17/2000.

Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavnímsoudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), zejména nebyl navrhovatel právně zastoupen pro řízení před Ústavním soudem, když plná moc udělená pro podání návrhu Ústavnímu soudu neodpovídala § 31 zákona o Ústavním soudu, byl navrhovatel vyzván ve smyslu ustanovení § 41 písmeno b) cit. zákona k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena na 30 dnů. Výzva byla navrhovateli doručována opakovaně na jím udanou adresu. Protože si uloženou zásilku ve stanovené lhůtě nevyžádal, ve smyslu ust. § 63 zákona o Ústavním soudu a § 46 odst. 4 občanského soudního řádu se za den doručení považuje den 21. 12. 2002. Konec výše uvedené lhůty k odstranění vad připadl na den 21. 1. 2003.

S ohledem na to, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímusoudu, než návrh na zahájení řízení podle § 43 odst. 1 písmeno a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. února 2003

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru