Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 69/97Usnesení ÚS ze dne 19.06.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajJurka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:3.US.69.97
Datum podání25.02.1997

přidejte vlastní popisek

III.ÚS 69/97 ze dne 19. 6. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 69/97 ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci navrhovatelů L.R., E.R., M.J., M.R., P.R., D.Š., M.Š., B.S., R.P., E.B., K.T. a L.L., všichni zastoupeni advokátem JUDr. A.P.,

takto:

Návrh se odmítá. O d ů v o d n ě n í

Ústavní stížností se navrhovatelé domáhali zrušení rozhodnutí, na jehož základě hotely a restaurace st. p., prodaly vydražiteli P.J. nemovitost čp. 107 a stavební parcelu 1619 a parcelu č. 1620 v kat. úz. Š. Petit ústavní stížnosti byl dne 22. 5. 1997 změněn tak, že za jeho předmět bylo označeno usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 21. 9. 1995,

1

sp.zn. 16 C 40/95, a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 6. 1996, sp.zn. 11 Co 763/95, kterým bylo usnesení soudu prvého stupně potvrzeno.

Ústavní soud ze spisu Okresního soudu v Novém Jičíně, sp.zn. 16 C 40/95, zjistil, že původně napadené rozhodnutí Okresní komise pro privatizaci v N.J. o vydražení předmětných nemovitostí nabylo právní moci dne 30. 6. 1991. Proti tomuto rozhodnutí podali navrhovatelé prostřednictvím svého právního zástupce dne 27. 3. 1995 žalobu na zrušení dražby. Soud ve věci meritorně nejednal, když nejprve dne 12.9.1995 vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku. Protože poplatek nebyl ve stanovené lhůtě zaplacen, soud usnesením podle ust. § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., řízení zastavil. Proti tomuto rozhodnutí podali žalobci odvolání, o kterém rozhodoval Krajský soud v Ostravě. Ten svým rozhodnutím, čj. 11 Co 763/95-22, usnesení soudu prvého stupně dne 28.6.1996 potvrdil. Toto rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě nabylo právní moci dne 24.9.1996. Ústavní stížnost byla Ústavnímu soudu podána dne 24. 2. 1997.

Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1 cit. zákona), a není-li takového prostředku dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Takovým rozhodnutím je v daném případě již zmíněné rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, č.j. 11 C 763/95-22, ze dne 28. 6. 1996, které nabylo právní moci dne 24. 9. 1996.

S ohledem na uvedenou skutečnost proto Ústavnímu soudu nezbylo než návrh podle § 43 odst. 1 písmeno b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout jako návrh, který byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. června 1997

JUDr.Vladimír JURKA

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru