Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 682/12 #1Usnesení ÚS ze dne 12.04.2012

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuzastaveno
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2012:3.US.682.12.1
Datum podání28.02.2012
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 682/12 ze dne 12. 4. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 12. dubna 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Musila (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra Kůrky a Jiřího Muchy ve věci ústavní stížnosti stěžovatele PhDr. V. Č., zemřelého, zastoupeného JUDr. Richardem Pechou, advokátem AK se sídlem Voršilská 10, 110 00 Praha 1, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. listopadu 2011 č. j. 30 Co 474/2011-170, za účasti Městského soudu v Praze, jako účastníka řízení, takto:

Řízení o ústavní stížnosti se zastavuje.

Odůvodnění:

I.

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 28. února 2012, se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. listopadu 2011 č. j. 30 Co 474/2011-170, a to pro porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Přípisem Ústavnímu soudu doručeným dne 16. března 2012 a doplněným podáním Ústavnímu soudu doručeným dne 5. dubna 2012 právní zástupce stěžovatele Ústavnímu soudu sdělil, že stěžovatel dne XX. X. XXXX, tedy ještě před podáním ústavní stížnosti, zemřel, přičemž v době podání ústavní stížnosti právnímu zástupci tato skutečnost nebyla známa.

Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") se v případě, kdy zákon nestanoví jinak, použijí pro řízení před Ústavním soudem přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen "o. s. ř.") a předpisy vydané k jeho provedení.

Vzhledem k tomu, že zákon o Ústavním soudu neřeší otázku způsobilosti být účastníkem řízení před Ústavním soudem, nezbylo Ústavnímu soudu, než posoudit tuto podmínku řízení podle příslušných ustanovení o. s. ř.

Podle ustanovení § 103 o. s. ř. kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení). Jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví (§ 104 odst. 1 věta první o. s. ř.).

Způsobilost být účastníkem řízení je jednou z podmínek řízení, kterou soud zkoumá z úřední povinnosti kdykoli v průběhu řízení (§ 103 o. s. ř.). Nedostatek podmínky řízení, spočívající ve způsobilosti být účastníkem řízení v den jeho zahájení, je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, pro který nepřichází v úvahu jiné rozhodnutí než zastavení řízení (§ 19 o. s. ř.).

Jestliže tedy zemřelý navrhovatel v den zahájení řízení o ústavní stížnosti neměl způsobilost mít práva a povinnosti a v důsledku toho též způsobilost být účastníkem řízení, pak nebyl účinně založen procesní vztah mezi tímto účastníkem a ostatními účastníky řízení (srov. usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 484/2000, sp. zn. II. ÚS 1808/07, dostupné na http://nalus.usoud.cz).

Z výše uvedených důvodů proto Ústavnímu soudu nezbylo, než řízení podle ustanovení § 63 zákona o Ústavním soudu ve spojení s ustanovením § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavit.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. dubna 2012

Jan Musil

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru