Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 676/05Usnesení ÚS ze dne 27.03.2006

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
Věcný rejstříkVýkon rozhodnutí
EcliECLI:CZ:US:2006:3.US.676.05
Datum podání22.12.2005
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 676/05 ze dne 27. 3. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 27. března 2006 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci navrhovatele J. N. takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo dne 22. prosince 2005 doručeno podání navrhovatele označené jako "Ústavní stížnost na rozdělení jedné kauzy do pěti samostatných řízení", ve kterém navrhovatel uplatňoval námitky proti blíže nespecifikovanému procesnímu rozhodnutí učiněnému Městským soudem v Brně ve věci vedené pod sp. zn. 29 C 200/2001. Navrhovatel rovněž žádá, aby věc byla přidělena jinému soudu.

Protože toto podání nesplňovalo náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel vyzván k odstranění jeho vad, k čemuž mu byla stanovena 30denní lhůta. Vady návrhu spočívaly v tom, že nebylo zřejmé, jaké ústavně zaručené základní právo navrhovatele mělo být porušeno [§ 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu], nebyla k němu připojena kopie rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu), navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), a návrh nebyl předložen v potřebném počtu stejnopisů (§ 34 zákona o Ústavním soudu). Výzva k odstranění vad byla navrhovateli doručena dne 12. ledna 2006. K žádosti navrhovatele mu byla lhůta k odstranění vad prodloužena o dalších 15 dnů, přičemž přípis, ve kterém byl informován o prodloužení lhůty, byl navrhovateli doručen dne 23. února 2006. Konec výše uvedené lhůty připadl tedy na 10. března 2006.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu, než jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, jak je z výroku tohoto usnesení patrno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. března 2006

Jan Musil

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru