Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 670/17 #1Usnesení ÚS ze dne 11.05.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Plzeň
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Soudce zpravodajFiala Josef
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:3.US.670.17.1
Datum podání06.03.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 670/17 ze dne 11. 5. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Josefem Fialou o ústavní stížnosti stěžovatele Jaroslava Gažiho, zastoupeného opatrovnicí Monikou Gažiovou, právně zastoupeného Mgr. Jánem Turbou, advokátem, sídlem Vodní 90, Domažlice, proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. listopadu 2011 č. j. 16 Ad 68/2011-47, rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení, ústředí, ze dne 11. července 2011 č. j. XY/315-LN a rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 15. června 2011 č. j. 711 225 1773, za účasti Krajského soudu v Plzni a České správy sociálního zabezpečení, sídlem Křížová 1292/25, Praha 5 - Smíchov, jako účastníků řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Opatrovnice, v zastoupení stěžovatele, přípisem předaným k poštovní přepravě dne 3. 3. 2017 a doručeným Ústavnímu soudu dne 6. 3. 2017, podala stížnost proti výpočtu invalidního důchodu. Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byla opatrovnice stěžovatele vyzvána k odstranění vad.

2. Právní zástupce podáním ze dne 26. 4. 2017 odstranil vady podání, zejména specifikoval napadená rozhodnutí orgánů veřejné moci a vymezil tvrzené zásahy do základních práv stěžovatele. Dále uvedl, že podanou ústavní stížnost vyhodnotil jako neopodstatněnou, která nesplňuje zákonem stanovené podmínky, a že i přes poučení, že ústavní stížnost bude odmítnuta (minimálně není zachována lhůta k jejímu podání), stěžovatel prostřednictvím opatrovnice výslovně uvedl, že na podané ústavní stížnosti trvá.

3. Před projednáním ústavní stížnosti je povinností Ústavního soudu zkoumat, zda jsou splněny procesní předpoklady kladené na takový návrh zákonem o Ústavním soudu. V posuzované věci Ústavní soud shledal, že naplněny nejsou.

4. Fyzická osoba může podat ústavní stížnosti proti tvrzenému porušení jejích základních práv a svobod ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který takovému stěžovateli zákon k ochraně jeho práv poskytuje (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu). Ústavní soud dotazem u Krajského soudu v Plzni zjistil, že proti napadenému rozsudku nebyl podán opravný prostředek a že rozsudek nabyl právní moci dne 3. 1. 2012. Aniž by bylo třeba zkoumat splnění dalších náležitostí, je zjevné, že ústavní stížnost byla podána po uplynutí zákonné lhůty, tedy opožděně.

5. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem Ústavní soud odmítl ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu, jakožto podaný návrh po zákonem stanovené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. května 2017

Josef Fiala v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru