Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 67/98Usnesení ÚS ze dne 27.08.1998

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /specifika trestního řízení
Věcný rejstříkdůkaz/nezákonný
advokát/ustanovený
EcliECLI:CZ:US:1998:3.US.67.98
Datum podání12.02.1998
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., čl.


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 67/98 ze dne 27. 8. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 67/98-12

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, dne 27. srpna 1998 v senátě, složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Jurky, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vlastimila Ševčíka, ve věci ústavní stížnosti A.K., zastoupeného advokátem JUDr. I.K., proti usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 9 To 120/97, ze dne 18. prosince 1997, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, podaným k Ústavnímu soudu 11. února 1998, se stěžovatel domáhal přezkoumání postupu Vrchního soudu v Praze a zrušení jeho usnesení sp. zn. 9 To 120/97, ze dne 18. prosince 1997. Uvedl, že podle jeho přesvědčení označeným rozhodnutím byla

porušena práva, zaručená mu v čl. 90 Ústavy a v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, když soud nevzal zřetel na jeho výhrady ke způsobu opatřování důkazů výpovědí osob zbavených osobní svobody. Poukázal na své zadržení, na zadržení svědka P., jemuž nebylo umožněno zvolit si obhájce, a dále na to, že právě o výpovědi, učiněné za označené situace, soudy opřely výrok o vině, zamítly odvolání ve věci samé, a tak zasáhly do jeho práva na spravedlivý proces.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická, nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Senát, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, návrh odmítne, jde-li o návrh zjevně neopodstatněný (§ 72 odst. 1 písm. a) a § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Z obsahu spisu Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 2 T 35/95 neshledal Ústavní soud zásah do práv navrhovatele, jichž se ve stížnosti dovolává. Vrchní soud v Praze se v odvolacím řízení a ve svém rozhodnutí sp. zn. 9 To 120/97, ze dne 18. prosince 1997,

III.ÚS 67/98-13

vypořádal se všemi vznesenými námitkami, přiléhavé a vyčerpávající odůvodnění usnesení obsahuje také hodnocení postupu vyšetřovatele při výslechu obžalovaného i T.P.

Pro výše uvedená zjištění byla stížnost navrhovatele, jako zjevně neopodstatněná, v souladu s § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. srpna 1998

JUDr. Vladimír Jurka

předseda senátu

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru