Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 667/05Usnesení ÚS ze dne 16.02.2006

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2006:3.US.667.05
Datum podání19.12.2005
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 667/05 ze dne 16. 2. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 16. února 2006 soudcem zpravodajem Janem Musilem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci návrhu M. S., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

V návrhu, doručeném Ústavnímu soudu dne 19. 12. 2005, napadá navrhovatelka podle svého tvrzení usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 26. 7. 2005 č. j. 40 Co 567/2005-171 a usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 11. 2. 2005 č. j. 21 C 102/95-162.

Protože toto podání nemělo charakter a náležitosti návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), Ústavní soud vyzval navrhovatelku k odstranění vad podání podle připojeného písemného poučení.

V písemné výzvě Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2006 byla navrhovatelka mimo jiné výslovně upozorněna na povinnost být v řízení před Ústavním soudem od samého počátku, tedy včetně vypracování ústavní stížnosti, zastoupena advokátem na základě speciální plné moci. Navrhovatelka byla dále upozorněna na povinnost přiložit k návrhu kopii rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který jí zákon k ochraně práva poskytuje.

K odstranění vad podání a jeho doplnění podle písemného poučení byla navrhovatelce poskytnuta 30denní lhůta ode dne doručení výzvy s upozorněním, že v případě nesplnění podmínek výzvy bude její podání podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnuto.

Výzvu spolu s poučením převzala navrhovatelka dne 12. 1. 2006.

Dne 13. 2. 2006 obdržel Ústavní soud další podání navrhovatelky s připojenou plnou mocí ze dne 10. 2. 2006, kterou navrhovatelka udělila zvolenému advokátovi JUDr. Bedřichu Vymětalíkovi k "doplnění ústavní stížnosti".

Předmětná plná moc nesplňuje náležitosti uvedené v ustanovení § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu (navíc tato plná moc není advokátem podepsána), proto k ní Ústavní soud nemůže přihlížet. Navrhovatelka neodstranila ani další vady podání ve stanovené lhůtě, proto Ústavní soud návrh z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě jí k tomu stanovené odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. února 2006

JUDr. Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru