Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 661/11 #1Usnesení ÚS ze dne 27.04.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - KS Hradec Králové
SOUD - OS Jičín
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
odmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný rejstříktrestný čin/podvod
Dokazování
dovolání/důvody
EcliECLI:CZ:US:2011:3.US.661.11.1
Datum podání03.03.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

140/1961 Sb., § 250a odst.1

141/1961 Sb., § 2 odst.6, § 125, § 265i odst.1 písm.b, § 265b odst.1 písm.g, § 2 odst.5


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 661/11 ze dne 27. 4. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 27. dubna 2011 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jana Musila, soudců Pavla Holländera a Vladimíra Kůrky, ve věci navrhovatele R. Š., zastoupeného JUDr. Milanem Jungrem, advokátem se sídlem Přechodní 1600/11, 140 00 Praha 4, o ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2010 sp. zn. 6 Tdo 1006/2010, rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. března 2010 sp. zn. 11 To 14/2010 a rozsudku Okresního soudu v Jičíně ze dne 19. srpna 2009 sp. zn. 1 T 95/2006, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem na zahájení řízení o ústavní stížnosti stěžovatel napadl v záhlaví uvedená rozhodnutí obecných soudů, vydaná v jeho trestní věci. Učinil tak s blíže odůvodněným tvrzením, že v řízení před nalézacím a odvolacím soudem bylo provedeno neúplné důkazní řízení a provedené důkazy vadně hodnoceny, v důsledku čehož byl dle svého přesvědčení nesprávně uznán vinným ze spáchání trestného činu pojistného podvodu (§ 250a odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, ve znění pro posouzení věci rozhodném). Tím mělo dojít k porušení jeho ústavně zaručeného základního práva na soudní ochranu, zakotveného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, pročež se stěžovatel domáhal, aby Ústavní soud shora označená rozhodnutí nálezem zrušil.

Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným. Obdobně je povinen postupovat soudce zpravodaj, je-li návrh podán po lhůtě stanovené zákonem pro jeho podání [§ 43 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Jak bylo zjištěno z obsahu odůvodnění v záhlaví uvedeného usnesení Nejvyššího soudu, vůči jehož rozhodovacím důvodům stěžovatel ničeho nenamítá, označený soud odmítl jeho dovolání jako podané z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. řádu [§ 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu].

Kasační návrh stěžovatele ve vztahu k tomuto usnesení Nejvyššího soudu vykazuje znaky zjevné neopodstatněnosti. To z toho důvodu, že vlastní rozhodovací důvody v něm vyložené a o něž se výrok usnesení opírá, jsou ústavně souladné. Stěžovatel svými námitkami totiž brojil proti skutkovým zjištěním obecných soudů ve snaze dosáhnout jiného hodnocení důkazů, resp. argumentoval jím nahlíženou neúplností dokazování a vadami v procesu dokazování, přičemž v uvedeném následně spatřoval nesprávné hmotně právní posouzení. Takto konstruované námitky ovšem bez dalšího pod dovolací důvod obsažený v § 256b odst. 1 písm. g) tr. řádu podřadit nelze.

Ohledně návrhu na zrušení rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. března 2010 sp. zn. 11 To 14/2010 a rozsudku Okresního soudu v Jičíně ze dne 19. srpna 2009 sp. zn. 1 T 95/2006 promítá se potom stávající procesní situace potud, že pro aplikaci výjimky uvedené v § 72 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z pohledu založení počátku běhu lhůty k podání ústavní stížnosti nejsou splněny náležité předpoklady, když k odmítnutí stěžovatelem podaného dovolání nedošlo v důsledku kvalifikace tohoto odmítnutí jako nepřípustného z důvodů závisejících na uvážení orgánu, jenž o něm rozhodoval. Z toho plyne, že v tomto rozsahu byla ústavní stížnost podána po lhůtě k tomu zákonem stanovené [§ 72 odst. 3, 4 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Pro uvedené bylo mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků rozhodnuto, jak ve výroku usnesení obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. dubna 2011

Jan Musil

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru