Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 653/01Usnesení ÚS ze dne 30.04.2002

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajJurka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní
Věcný rejstříkDůkaz
EcliECLI:CZ:US:2002:3.US.653.01
Datum podání12.11.2001
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 2 odst.5, § 209

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 653/01 ze dne 30. 4. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti navrhovatele A. H., zastoupeného JUDr. P. W., advokátem, směřujícím proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. 4. 2000, čj. 4 To 118/2000-435,

takto:

Návrhseodmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 9. 11. 2001 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 12. 11. 2001 a byl doplněn přípisem ze dne 10. 1. 2002. Předmětný návrh směřoval proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. 4. 2000, čj. 4 To 118/2000-435. Navrhovatel tvrdil, že napadeným rozsudkem byla porušena jeho základní práva, zejména právo na spravedlivý proces podle čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

Ve smyslu § 35 a 75 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), Ústavní soud nejdříve zkoumal, zda jsou dány podmínky řízení, za kterých může ve věci jednat.

Podle § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti.

Z přípisu Okresníhosoudu v Jičíně ze dne 11. 4. 2002, Nt 1132/2001-14, Ústavní soud zjistil, že napadený rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 25. 4. 2000, čj. 4 To 118/2000-435, byl navrhovateli doručen dne 22. 5. 2000. Lhůta pro podání ústavní stížnosti uplynula dnem 20. 7. 2000. Návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podal navrhovatel dne 9. 11. 2001, tedy po lhůtě stanovené pro jeho podání zákonem.

Ústavnímusoudu proto nezbylo než návrh na zahájení řízení podle § 43 odst. 1 písmeno b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem, odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné

V Brně dne 30. dubna 2002

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru