Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 642/06 #1Usnesení ÚS ze dne 24.10.2006

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2006:3.US.642.06.1
Datum podání10.08.2006
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 38 odst.2


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 642/06 ze dne 24. 10. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 24. října 2006 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů A) B. V. a B) J. V., proti usnesení Okresního soudu pro Prahu - východ ze dne 3. 11. 2005 sp. zn. 11 C 272/2002 a proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. 5. 2006 sp. zn. 22 Co 207/2006, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 10. srpna 2006 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání účastníků, označené jako ústavní stížnost proti výše označeným usnesením obecných soudů. V podání, jež neobsahovalo odůvodnění ústavní stížnosti ani další náležitosti podle zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ve znění pozdějších předpisů (dále jen " zákon o Ústavním soudu"), navrhovatelé zároveň žádali Ústavní soud "o přiznání lhůty 30 dnů ode dne doručení usnesení ÚS pro podání ústavní stížnosti advokátem". Dne 28. 8. 2006 byl Ústavnímu soudu doručen přípis, v němž navrhovatel žádal "o přiznání lhůty 60 dnů místo původně požadovaných 30 dnů".

Dne 4. 9. 2006 byli navrhovatelé Ústavním soudem vyzváni k odstranění vad podání a náležitě poučeni o náležitostech návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti, a to o i skutečnosti, že k návrhu je nutno přiložit plnou moc advokáta, ve které musí být podle § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu výslovně uvedeno, že je udělena pro zastupování před Ústavním soudem. K odstranění vad podání byla navrhovatelům stanovena lhůta 30 dnů od doručení výzvy Ústavního soudu.

Zároveň byli navrhovatelé poučeni o tom, že pokud vytčené vady ve stanovené lhůtě neodstraní, jejich návrh bude podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut.

Dne 19. 9. 2006 obdržel Ústavní soud návrh na zahájení řízení doplněný právním zástupcem navrhovatelů, advokátem JUDr. J. K., Ph.D., dále kopii v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Praze a přípis České advokátní komory o určení advokáta k poskytování právní služby podle § 18 zákona o advokacii č. 85/1996 Sb. v platném znění. K podání však nebyla připojena plná moc advokáta ve smyslu § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu, přičemž k odstranění této závažné vady podání během výše uvedené lhůty k doplnění vad nedošlo.

Není povinností Ústavního soudu opakovaně vyzývat navrhovatele k odstranění vad podání a opakovaně prodlužovat stěžovateli lhůtu k jeho doplnění. V projednávaném případě lze navíc upozornit na skutečnost, že navrhovatel Bohuslav Veselý podal u Ústavního soudu od roku 1994 v různých věcech celkem 32 návrhů, z nichž podstatná část byla odmítnuta právě pro jejich vady (naposledy viz usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 564/06 ze dne 11. 10. 2006), k jejichž odstraňování byl stěžovatel Ústavním soudem soustavně vyzýván. Lze proto oprávněně očekávat, že s náležitostmi návrhu na zahájení řízení je dostatečně obeznámen.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. Výzva k odstranění vad byla navrhovatelům doručena dne 6. září 2006. Navrhovatel v určené lhůtě, ba ani do vydání tohoto usnesení své podání nedoplnil tak, aby bylo způsobilé k meritornímu projednání před Ústavním soudem.

Vzhledem k výše uvedeným okolnostem Ústavnímu soudu nezbylo než ústavní stížnost z důvodu neodstranění vad v určené lhůtě podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. října 2006

Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru