Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 602/04Usnesení ÚS ze dne 10.12.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2004:3.US.602.04
Datum podání13.10.2004
Ostatní dotčené předpisy

182/1993 Sb., § 43 odst.1 písm.a


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 602/04 ze dne 10. 12. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 10. prosince 2004 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci návrhu V. K. proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9. 3. 2004 č. j. 11 Co 468/2003-172, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel napadl shora uvedený rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem již předchozím podáním ze dne 30. 6. 2004. Tento návrh byl usnesením Ústavního soudu ze dne 21. 9. 2004, sp. zn. III. ÚS 416/04 odmítnut podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., pro neodstranění vad návrhu.

Dne 13. října 2004 obdržel Ústavní soud nové podání adresované k rukám předsedy Ústavního soudu, označené jako "žádost o pomoc", v níž navrhovatel rozvádí skutečnosti, které předcházely podání jeho předchozího návrhu k Ústavnímu soudu a problémy, které mu vyvstaly v souvislosti s jeho žádostí adresovanou České advokátní komoře o určení advokáta k zastupování v řízení před Ústavním soudem.

Navrhovatel dále tvrdí, že v době, kdy mu byl usnesením Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 416/04 odmítnut jeho návrh pro neodstranění vad návrhu ve stanovené lhůtě, již byl zastoupen přiděleným advokátem JUDr. P. M. a proto předpokládal, že ten odstraní vady jeho podání a toto podání i doplní ve smyslu poučení Ústavního soudu, neboť se prý domníval, že jeho další žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad podání bylo vyhověno.

Ze všech těchto důvodů požádal navrhovatel o další prodloužení lhůty tak, aby jeho návrh mohl být doplněn o požadovanou plnou moc advokáta a náležitě odůvodněn.

Dopisem ze dne 21. 10. 2004 soudce zpravodaj vyhověl žádosti navrhovatele o poskytnutí ještě další lhůty k odstranění vad jeho návrhu ze dne 30. 6. 2004 s tím, že navrhovateli byla tato lhůta prodloužena do 30. 11. 2004 s výslovným upozorněním, že vyhovění jeho žádosti o poskytnutí další lhůty je zcela mimořádné, a jeho důvodem je snaha Ústavního soudu zmírnit nepříznivé důsledky spojené se zajišťováním právního zastoupení navrhovatele v řízení před Ústavním soudem. Pokud by však stěžovatel nedostatky svého podání neodstranil ani v této stanovené lhůtě, upozornil jej soudce zpravodaj na to, že jeho návrh bude po marně uplynulé lhůtě odmítnut.

Tato sdělení spolu s výzvou převzal navrhovatel dne 22. 10. 2004.

Dne 26. 10. 2004 a dne 3. 11. 2004 obdržel Ústavní soud další podání navrhovatele, které však obsahovalo pouze sdělení, že navrhovateli byla určena Českou advokátní komorou advokátka JUDr. A. D. které odeslal příslušné podklady.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel ani po takto prodloužené lhůtě vady návrhu neodstranil, nezbylo, než aby soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě jemu k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. prosince 2004

JUDr. Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru