Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 596/01Usnesení ÚS ze dne 29.01.2002

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajJurka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /specifika trestního řízení
základní práva a svobody/ tajemství listovní a jiných záznamů a zpráv
Věcný rejstříkdůkaz/nezákonný
EcliECLI:CZ:US:2002:3.US.596.01
Datum podání11.10.2001
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 2 odst.5, § 2 odst.6

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1, čl. 40 odst.3


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 596/01 ze dne 29. 1. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání o návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti podaném R. T., zast. JUDr. J. P., proti usnesení Městského soudu v Praze, sp. zn. 9 To 192/2001, ze dne 27. 6. 2001, ve spojení s rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 9, sp. zn. 21 T 229/2000, ze dne 12. 3. 2001,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem na zahájení řízení o ústavní stížnosti podaným dne 10. 10. 2001 se navrhovatel domáhá zrušení usnesení Městského soudu v Praze, č.j. 9 To 192/2001-1209, ze dne 27. 6. 2001 a s ním spojeného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 9, č.j. 21 T 229/2000-1148, ze dne 12. 3. 2001. To proto, že označenými rozhodnutími obecných soudů měla být zasažena jeho základní lidská práva zakotvená v čl. 2 odst. 2, čl. 36 odst. 1, čl. 40 odst. 3, jakož i v čl. 13 Listiny základních práv a svobod.

Podle § 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavnímsoudu, ve znění pozdějších předpisů (dále zák. o ÚS) lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1), a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. V dané věci oním posledním prostředkem, který zákon k ochraně práva poskytuje bylo řízení před Městským soudem v Praze vedené pod sp. zn. 9 To 192/99 na základě odvolání podaného navrhovatelem. V tomto řízení Městský soud v Praze (jako odvolací soud) rozhodl dne 27. 6. 2001 tak, že odvolání navrhovatele usnesením, č.j. 9 To 192/2001-1209, podle § 256 trestního řádu zamítl. Jak nepochybně plyne ze spisu Obvodního soudu pro Prahu 9, sp. zn. 21 T 229/2000, bylo označené usnesení Městského soudu v Praze navrhovateli doručeno 9. 8. 2001. Návrh (ústavní stížnost) však navrhovatel podal k poštovní přepravě až dne 10. 10. 2001. Posledním dnem lhůty k podání ústavní stížnosti byl den 7. 10. 2001. Protože tento den byla neděle z hlediska ust. § 63 zák. o Ústavním soudu a následně ust. § 57 odst. 2 občanského soudního řádu byl posledním dnem k podání ústavní stížnosti den 8. 10. 2001. Jak již uvedeno, ústavní stížnost byla podána k poštovní přepravě dne 10. 10. 2001, tedy po lhůtě stanovené pro její podání zákonem o Ústavním soudu (§ 72 odst. 2).

S poukazem na uvedené tak Ústavnímusoudu nezbylo než podaný návrh dle § 43 odst. 1 písm. b) zák. o Ústavním soudu odmítnout, jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. ledna 2002

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru