Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 59/97Usnesení ÚS ze dne 24.06.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajŠevčík Vlastimil
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání /odpírání výkonu vojenské služby
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:3.US.59.97
Datum podání17.02.1997

přidejte vlastní popisek

III.ÚS 59/97 ze dne 24. 6. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III.. ÚS 59/97

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele RNDr. V.J., proti rozhodnutí Okresního úřadu v S. ze dne 18. 12. 1996, čj. 1898/96 CS Št.., mimo ústní jednání, dne 24. 6. 1997 soudcem zpravodajem JUDr. Vlastimilem Ševčíkem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 14. 2. 1997, označeným jako ústavní stížnost, pokusil se stěžovatel vyvolat před Ústavním soudem příslušné řízení s tím, že postupem orgánů veřejné moci (Okresního úřadu v S.) byla porušena jeho ústavně zaručená základní práva plynoucí jak z úst. zák. č. 1/1993 Sb., tak i z Listiny základních práv a svobod; konkrétní porušení těchto práv spatřoval stěžovatel v tom, že neprávem a k jeho škodě mu orgánem veřejné moci, v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona, byla nesprávně stanovena délka civilní služby

Protože toto jeho podání vykazovalo formální i jiné vady, které bránily přijetí tohoto podání k projednání v řízení

1

III. ÚS 59/97

o ústavní stížnosti, byly stěžovateli tyto vady přípisem Ústavního soudu ze dne 20. 3. 1997 vytknuty a současně mu byla stanovena 15denní lhůta k jejich odstranění s tím, že ve stejné lhůtě očekává Ústavní soud předložení plné moci advokáta, jehož by si stěžovatel pro řízení před Ústavním soudem zvolil; současně byl stěžovatel upozorněn na následky plynoucí z opomenutí odstranění vytčených vad.

Posléze označený přípis Ústavního soudu byl stěžovateli doručen dne 24. 3. 1997.

Vady podání, jak shora je o nich zmínka, však do dnešního dne stěžovatel neodstranil, takže lhůta Ústavním soudem stanovená prošla marně.

Za takto nastalé situace proto nezbylo než o návrhu stěžovatele rozhodnout odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb.].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb.).

JUDr. Vlastimil Ševčík

soudce Ústavního soudu ČR

V Brně dne 24.6. 1997

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru