Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 58/01Usnesení ÚS ze dne 12.04.2001

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
hospodářská, sociální a kulturní práva/právo na hmotné zajištění / zabezpečení státem
Věcný rejstříkhmotné zabezpečení
EcliECLI:CZ:US:2001:3.US.58.01
Datum podání29.01.2001
Napadený akt

rozhodnutí správní

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

1/1991 Sb., § 14 odst.1 písm.f

2/1993 Sb., čl. 26 odst.1, čl. 26 odst.3, čl. 30 odst.2


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 58/01 ze dne 12. 4. 2001

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 58/01

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele V. R., zastoupeného JUDr. P. S., o ústavní stížnosti proti rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 22. listopadu 2000, sp. zn. 44/35054/15.9.2000, a Úřadu práce v Ostravě ze dne 14. srpna 2000, č. j. OTC - 7420/2000-KZ4, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel odůvodnil ústavní stížnost tím, že podle jeho přesvědčení výše citovanými rozhodnutími došlo k porušení práv, zaručených čl. 26 odst. 1, 3 a čl. 30 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Uvedl, že mu nebylo přiznáno hmotné zabezpečení od 2. srpna 2000 s tím, že opětovně ukončil zaměstnání bez vážných důvodů. Jeho odvolání k Ministerstvu práce a sociálních věci nebylo vyhověno, když orgány veřejné moci neuznaly neplatnost a neúčinnost rozvázání jeho pracovního poměru. Proto navrhl, aby jejich rozhodnutí byla Ústavním soudem zrušena.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje, přičemž za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení [§ 72 odst. 1 písm. a), § 75 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

S ohledem na výše uvedené a na zjištění, že stěžovatel proti rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí nepodal u příslušnéhosoudu žalobu dle § 247 a násl. občanského soudního řádu, nutno konstatovat, že navrhovatel před podáním návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti, nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu právě citované ustanovení občanského soudního řádu poskytuje. Proto byl jeho návrh jako nepřípustný v souladu s § 43 odst. 1 písm. e) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. dubna 2001

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru