Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 571/08 #1Usnesení ÚS ze dne 21.08.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
Soudce zpravodajMucha Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /právo na projednání věci bez zbytečných průtahů
Věcný rejstříklhůta
EcliECLI:CZ:US:2008:3.US.571.08.1
Datum podání03.03.2008
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 38 odst.2

Ostatní dotčené předpisy

6/2002 Sb., § 174a


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 571/08 ze dne 21. 8. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 21. srpna 2008 v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy (soudce zpravodaj) a soudců Vladimíra Kůrky a Miloslava Výborného mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky C. V., zastoupené JUDr. Michaelou Voseckou Klečkovou, advokátkou v Brně, Ječná 29a, proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6. 2. 2008 č. j. 21 Cul 1/2008-5, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Včas podanou ústavní stížností ze dne 27. 2. 2008, doplněnou dne 30. 5. 2008, se stěžovatelka domáhala zrušení shora uvedeného usnesení Nejvyššího soudu. Dle tvrzení stěžovatelky byly porušeny čl. 2, 4, 90 a 95 Ústavy, jakož i čl. 2, 3, 36 a 38 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

Z ústavní stížnosti i předložené kopie napadeného usnesení vyplývá, že u prvostupňového soudu je vedeno občanskoprávní řízení stěžovatelky (žalobkyně) proti žalovanému. Prvostupňový soud řízení přerušil do doby rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání v jiné občanskoprávní věci, neboť rozhodnutí v této věci bude (má) řešit právní otázku významnou i pro spor ve věci stěžovatelky.

Stěžovatelka podala k Nejvyššímu soudu návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích (dále jen "ZSS"), kterým brojila proti průtahům v dovolacím řízení v uvedené jiné občanskoprávní věci. Nejvyšší soud její návrh usnesením ze dne 6. 2. 2008 č. j. 21 Cul 1/2008-5 odmítl dle § 174a odst. 5 ZSS, když dospěl k závěru, že návrh je podán osobou neoprávněnou, neboť stěžovatelka není účastníkem ani stranou dovolacího řízení.

V ústavní stížnosti stěžovatelka uvedla, že napadené usnesení je vadné a zasahuje do jejích ústavně zaručených práv; nečinnost Nejvyššího soudu v daném dovolacím řízení "způsobuje majetkové i morální újmy osobám, které mají na výsledku věci právní zájem". Stěžovatelka uvedla, že "je účastníkem řízení a má právo podávat stížnosti na průtahy"; tuto skutečnost dovozuje z toho, že řízení v její věci bylo přerušeno právě s odkazem na dané dovolací řízení v jiné občanskoprávní věci.

Ústavní stížnost je zjevně neopodstatněná.

Stěžovatelka polemizuje se závěrem Nejvyššího soudu o nedostatku její legitimace k podání návrhu dle § 174a ZSS v předmětném dovolacím řízení.

Dle čl. 38 odst. 2 Listiny "má každý právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti, a aby se mohl vyjádřit ke všem provedeným důkazům". Jedním ze zákonných prostředků proti průtahům je i návrh dle § 174a ZSS, který stanoví, že "má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že jeho stížnost na průtahy v řízení, kterou podal u příslušného orgánu státní správy soudů, jím nebyla řádně vyřízena, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu...".

Jak lze dovodit z ústavní stížnosti i stěžovatelkou předložených listin (příloh), stěžovatelka brojí proti průtahům v řízení, jehož není účastnicí ani stranou. Zájem na rychlém výsledku dovolacího řízení vidí v tom, že její řízení bylo přerušeno za účelem vyčkání výsledku (právního názoru) v daném dovolacím řízení.

Ačkoliv existuje určitá spojitost mezi nalézacím řízením stěžovatelky a dovolacím řízením v uvedené jiné občanskoprávní věci, a to v podobě přerušení "stěžovatelčina" řízení, a stěžovatelka může být eventuálně nějak dotčena průtahy v tomto dovolacím řízení, uvedené dovolací řízení není "její věcí" ve smyslu čl. 38 odst. 2 Listiny a stěžovatelka není jeho "účastníkem nebo stranou řízení" ve smyslu § 174a odst. 1 ZSS.

Ústavní soud proto nemá za to, že by usnesením Nejvyššího soudu byla porušena stěžovatelčina ústavně zaručená práva; Nejvyšší soud postupoval v souladu s platnou právní úpravou a nevybočil ani z ústavních kautel. Proto Ústavní soud postupoval dle § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a ústavní stížnost odmítl pro zjevnou neopodstatněnost.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. srpna 2008

Jiří Mucha

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru