Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 565/02Usnesení ÚS ze dne 13.12.2002

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele - § 43/1/c)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkdůkaz/volné hodnocení
Stavba
Předběžné opatření
EcliECLI:CZ:US:2002:3.US.565.02
Datum podání21.08.2002
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 74, § 132


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 565/02 ze dne 13. 12. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 565/02

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti navrhovatelky S. P., předsedkyně "Družstva pod T. 7", se sídlem v Praze 4 , proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. června 2002, sp. zn. 55 Co 207/2002, mimo ústní jednání dne 13. prosince 2002 soudcem zpravodajem JUDr. Pavlem Holländerem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, podanou vpředu vyznačenou předsedkyní "Družstva pod

T. 7", domáhala se tato jménem uvedeného družstva přezkumu rozhodnutí obecného soudu (usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. června 2002 - 55 Co 207/2002-19), kterým byl zamítnut návrh žalobce (označeného družstva) na vydání předběžného opatření, jímž měla být žalovanému (P. H.) uložena povinnost strpět vstup žalobce jako vlastníka domu č. 1221/7 v k. ú. N., obec hl. m. Praha, na adrese Praha 4, a osob jím pověřených do nebytového prostoru č. 38, užívaného žalovaným, a vyklidit movité věci nacházející se v tomto prostoru, to vše pro účely provedení zabezpečovacích prací a vypracování podrobného statického posudku v rozsahu nutném pro odvracení hrozící škody na majetku žalobce a na majetku a zdraví třetích osob (nájemníků označeného domu).

Návrh podaný Ústavnímusoudu byl podepsán toliko předsedkyní družstva paní S. P. Podle § 243 odst. 3 obchodního zákoníku platí, že je-li pro právní úkon, který činí představenstvo družstva, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva.

Protože způsobilost k jednání za právnickou osobu (družstvo) musí být splněna v okamžiku, kdy řízení před Ústavnímsoudem mělo být zahájeno (§ 27 odst. 1, 2 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona), je zřejmé, že předsedkyně družstva sama za družstvo úkony v písemné formě, mezi které lze počítat i podání k Ústavnímu soudu, činit platně nemůže; proto ve smyslu ustálené rozhodovací praxe Ústavního soudu byla ústavní stížnost, jak shora je označena, posouzena jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným [§ 43 odst. 1 písm. c) zákona] a o ní jako o takové bylo rozhodnuto odmítavým výrokem, jak ze znělky tohoto usnesení je patrno, aniž by se jevilo účelným vyzývat navrhovatelku k odstranění formálních vad ústavní stížnosti [navrhovatelka neuvedla, čeho se svou ústavní stížností domáhá (§ 34 odst. 1 zákona) a nebyla ani zákonem stanoveným způsobem zastoupena (§ 31 odst. 1 zákona)].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně 13. prosince 2002

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru