Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 558/2000Usnesení ÚS ze dne 02.10.2000

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříknáhrada
osoba/povinná
EcliECLI:CZ:US:2000:3.US.558.2000
Datum podání19.09.2000
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 11

229/1991 Sb., § 16 odst.6


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 558/2000 ze dne 2. 10. 2000

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 558/2000

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele Vojenské lesy a statky ČR, s. p., zastoupeného JUDr. E. M., advokátkou, o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. června 2000, č. j. 19 Co 1207/2000-166, a Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 7. března 2000, č. j. 4 C 479/96-149, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel, který se domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. června 2000, č. j. 19 Co 1207/2000-166, a Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 7. března 2000, č. j. 4 C 479/96-149, učinil podání k Ústavnímu soudu dne 19. září 2000 s tím, že rozhodnutí soudu II. stupně, proti němuž stížnost směřuje, obdržel 21. července 2000.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů, když tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Jak vyplývá z obsahu ústavní stížnosti a vyznačených údajů o podání návrhu, stěžovatel obdržel rozsudek odvolacíhosoudu 21. července 2000, lhůta k podání ústavní stížnosti uplynula dnem 18. září 2000. Poněvadž však stěžovatel návrh podal až 19. září 2000, učinil tak po stanovené lhůtě.

Pro výše uvedené byl návrh v souladu s § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. října 2000

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru