Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 554/99Usnesení ÚS ze dne 07.12.1999

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /specifika trestního řízení
Věcný rejstříkorgán činný v trestním řízení
EcliECLI:CZ:US:1999:3.US.554.99
Datum podání09.11.1999
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci

jiný zásah orgánu veřejné moci

rozhodnutí jiné

Ostatní dotčené předpisy

140/1961 Sb., § 250 odst.1, § 250 odst.3

141/1961 Sb., § 160 odst.1


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 554/99 ze dne 7. 12. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 554/99

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatelů 1) V. Q.L., 2) N. T. H., 3) N. Q. V., 4) V. V. H., zastoupených Mgr. M. S., advokátem, o ústavní stížnosti proti opatření vyšetřovatele Policie ČR, Okresního úřadu vyšetřování Louny, ČVS: OVLN-325/1999, ze dne 8. září 1999, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelé se ústavní stížností domáhali přezkoumání výše označeného opatření vyšetřovatele Policie ČR, Okresního úřadu vyšetřování Louny, jímž jim bylo dne 8. září 1999 sděleno obvinění ze spáchání trestného činu.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje, přičemž za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení [§ 72 odst. 1 písm. a), § 75 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Podle § 167 tr. řádu má obviněný právo kdykoliv v průběhu vyšetřování žádat státního zástupce, aby byly odstraněny m. j. závady v postupu vyšetřovatele. Žádost není vázána lhůtou, je ji nutno státnímu zástupci ihned předložit a ten ji musí neprodleně vyřídit. O výsledku přezkoumání musí být žadatel vyrozuměn.

Na základě obsahu ústavní stížnosti je třeba konstatovat, že navrhovatelé nevyčerpali všechny prostředky, které jim zákon k ochraně jejich práva poskytuje. Z návrhu, jenž směřuje proti postupu vyšetřovatele, nevyplývá, že by stěžovatelé požádali, v souladu s § 167 tr. řádu, příslušného státního zástupce o odstranění tvrzených závad při sdělení obvinění stěžovatelům dne 8. září 1999.

Pro výše uvedené byl návrh jako nepřípustný dle § 43 odst. l písm. e) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut. Pro odmítnutí návrhu netrval Ústavnísoud na doplnění a odstranění jeho vad.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. prosince 1999

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru