Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 550/04Usnesení ÚS ze dne 14.10.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMucha Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele - § 43/1/c)
odmítnuto - pro 2b
Předmět řízení
zrušení právního předpisu (fyzická nebo právnická osoba)
hospodářská, sociální a kulturní práva/právo na spravedlivou odměnu za práci
základní ústavní p... více
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2004:3.US.550.04
Datum podání01.09.2004
Napadený akt

jiný právní předpis

Ostatní dotčené předpisy

140/2004 Sb., čl.

2/1993 Sb., čl. 28, čl. 4 odst.4

40/1964 Sb., § 850


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 550/04 ze dne 14. 10. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 550/04

Ústavní soud rozhodl dne 14. října 2004 v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Musila a soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Jiřího Muchy mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci návrhu navrhovatele Mgr. P. K. na zrušení nařízení vlády č. 140/2004 Sb., kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu v prvním pololetí roku 2004, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, označeným jako ústavní stížnost proti rozhodnutí Vlády České republiky o nesplnění veřejného příslibu obsaženého v Programovém prohlášení vlády ČR z roku 2002 část 6.3. Vzdělávání, se navrhovatel s poukazem na čl. 28 Listiny základních práv a svobod a na § 34, § 35 odst. 2 a § 851 obč. zák. domáhal, aby Ústavní soud přijal nález, jímž zruší nařízení vlády č. 140/2004 Sb.

Podle petitu ústavní stížnosti návrh na zrušení uvedeného nařízení vlády není podán v souvislosti s rozhodnutím ani v souvislosti s jiným zásahem orgánu veřejné moci. Jinými slovy řečeno, navrhovatel tvrdí, že zásah orgánu veřejné moci spočívá v přijetí předmětného nařízení vlády. Proto bylo nutno navrhovatelovu "ústavní stížnost" posoudit jako návrh na zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení [čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy ČR].

K podání posléze zmíněného návrhu by však byl navrhovatel legitimován toliko tehdy, kdyby aplikací inkriminovaného nařízení (jeho části) nastala skutečnost, která je předmětem ústavní stížnosti a která by přímo zasáhla do sféry ústavně zaručených práv navrhovatele ve formě rozhodnutí či jiného zásahu orgánu veřejné moci - § 72 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o Ústavním soudu), a jestliže by takový návrh byl podán spolu s ní (§ 74 zákona o Ústavním soudu). Uvedený nedostatek nelze zhojit ani postupem podle ust. § 75 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu; toto ustanovení totiž dopadá na zcela jiné procesní situace (nevyčerpání opravných prostředků).

Takto stanoveným podmínkám návrh navrhovatele nevyhovuje a tento sám za vyložených okolností k podání samostatného návrhu na zrušení zákona nebo jiného právního předpisu legitimován není (§ 74 zákona o Ústavnímsoudu). Podání navrhovatele bylo tudíž posouzeno jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným [§ 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu] a jako takový jej proto Ústavní soud odmítl [§ 43 odst. 2 písm. b) zákona o Ústavním soudu], aniž by se jevilo účelné vyzývat navrhovatele k odstranění vady jeho podání, spočívající v absenci právního zastoupení (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním

soudu).

V Brně dne 14. října 2004

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru