Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 547/03Usnesení ÚS ze dne 19.03.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní ústavní principy/demokratický právní stát/princip legality (vázanosti státní moci zákonem)
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2004:3.US.547.03
Datum podání12.12.2003
Napadený akt

rozhodnutí jiné

rozhodnutí jiné

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 37 odst.3


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 547/03 ze dne 19. 3. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele L. H.,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 11. prosince 2003 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 12. prosince 2003. Předmětný návrh směřoval proti usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Liberci ze dne 8. prosince 2003 sp. zn. Zn 6848/2003, kterým byla zamítnuta podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. řádu stížnost proti usnesení policejního orgánu Obvodního oddělení Policie ČR Frýdlant ze dne 22. 11. 2003 o odložení věci podle § 159a odst. 1 tr. řádu č. j. ORLI-343/FR-TČ-2003.

Protože uvedený návrh nesplňoval náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel dne 19. února 2004 vyzván k odstranění jeho vad, k čemuž mu byla stanovena 15 denní lhůta. Vady návrhu spočívaly v tom, že v něm nebylo uvedeno, které ústavně zaručené základní právo nebo svoboda mělo být napadenými rozhodnutími porušeno [§ 75 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu], navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu) a návrh nebyl předložen v potřebném počtu stejnopisů (§ 34 odst. 2 zákona o Ústavním soudu).

Výzva k odstranění vad byla navrhovateli odeslána doporučenou zásilkou určenou do vlastních rukou na jím udanou adresu, kde však adresát nebyl zastižen, ačkoliv se v místě doručení zdržuje. Písemnost byla uložena dne 23. 2. 2004 na poště a adresát byl vyzván, aby si písemnost vyzvedl, což však do deseti dnů od uložení, tj. do 5. března 2004, neučinil. Podle ust. § 46 odst. 4 o. s. ř. se poslední den této lhůty považuje za den doručení.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu, než jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, jak je z výroku tohoto usnesení patrno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. března 2004

JUDr. Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru