Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 54/04Usnesení ÚS ze dne 01.07.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní/obvinění a stíhání
právo na soudní a jinou právní ochranu
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý pr... více
Věcný rejstříkprocesní postup
EcliECLI:CZ:US:2004:3.US.54.04
Datum podání29.01.2004
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 160

2/1993 Sb., čl. 40 odst.2, čl. 38 odst.2


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 54/04 ze dne 1. 7. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 54/04

Ústavní soud rozhodl dne 1. července 2004 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Musila, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Miloslava Výborného ve věci navrhovatele V. H., , zastoupeného JUDr. F. Z., advokátem o ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7. srpna 2003 sp. zn. 6 Tdo 782/2003, Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. ledna 2003 č. j. 5 To 346/2002-95 a rozsudku Okresního soudu v Děčíně ze dne 12. února 2002 sp. zn. 4 T 293/2001, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se cestou ústavní stížnosti domáhal zrušení všech výše označených rozhodnutí s tím, že je považuje za učiněná v rozporu s čl. 90 a čl. 95 Ústavy České republiky, s čl. 8 odst. 2, čl. 36 odst. 1, čl. 38 odst. 2 a čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Poukázal na provádění úkonů před zahájením jeho trestního stíhání a to na opatřování podkladů pro biologickou expertízu nedopalku cigarety s filtrem, jakož i zajišťování trasologické stopy, když na základě těchto nepřímých důkazů byl pak uznán vinným spácháním trestných činů a soudem I. stupně odsouzen. Na popsaná závažná pochybení upozornil Nejvyšší soud České republiky při projednávání dovolání, ten však podle jeho přesvědčení postupoval ryze formalisticky a dovolání bez nařízení odmítl.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníka usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu spisu Okresníhosoudu v Děčíně sp. zn. 4 T 293/2001 a stížností napadených rozhodnutí zásah do práv, kterých se stěžovatel v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. Nejvyšší soud v odůvodnění svého usnesení vyčerpávajícím způsobem vyložil, proč dovolání obviněného, vymezené ustanovením § 265b odst. 1 písm. k) trestního řádu, odmítl, když shledal, že bylo podáno z jiného důvodu, než je v § 265b tr. řádu uveden. Krajský soud v Ústí nad Labem přezkoumal rozsudek soudu I. stupně, kterým byl stěžovatel uznán vinným trestným činem krádeže a poškozování cizí věci a odsouzen podle § 247 odst. 1 tr. zákona, za použití § 35 odst. 1 tr. zákona, k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 18 měsíců a po doplnění důkazů k námitkám obžalovaného opodstatněně neshledal v rozhodnutí a v řízení, jež mu předcházelo, pochybení. V odůvodnění usnesení vysvětlil, na základě jakých důkazů a jejich hodnocení nebyly zjištěny důvody, které by správnost postupu trestního řízení a rozhodnutí soudu I. stupně zpochybňovaly. K námitce stěžovatele týkající se doby opatření podkladů k provedení důkazu posudkem z oboru odvětví biologie a trasologie lze odkázat na § 160 odst. 3 a 4 tr. řádu, vztahující se k provádění neodkladných úkonů, které vzhledem k nebezpečí jejich zmaření, zničení nebo ztráty důkazu nesnesou z hlediska účelu trestního řízení odkladu.

Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. července 2004

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru