Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 524/98Usnesení ÚS ze dne 23.03.1999

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkIn dubio pro reo
důkazní břemeno
EcliECLI:CZ:US:1999:3.US.524.98
Datum podání16.12.1998
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

140/1961 Sb., § 4 písm.b, § 150

141/1961 Sb., § 2 odst.5, § 2 odst.6, § 2 odst.12, § 256


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 524/98 ze dne 23. 3. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 524/98

Ústavní soud rozhodl, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, dne 23. března 1999 v senátě, složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Jurky, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vlastimila Ševčíka, ve věci ústavní stížnosti P.T.D., zastoupeného JUDr. J.O., proti usnesení Krajského soudu v Brně sp. zn. 3 To 499/98, ze dne 11. listopadu 1998, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 16. prosince 1998, se stěžovatel domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. listopadu 1998, sp. zn. 3 To 499/98, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozsudku Okresního soudu ve Znojmě ze dne 7. září 1998, č. j. 2 T 277/98-36, a současně navrhl, aby soud odložil vykonatelnost označeného usnesení. Ústavní stížnost odůvodnil tím, že se rozhodnutím soudu cítí dotčen v právech, zakotvených v čl. 36 odst. l Listiny základních práv a svobod a v čl. 6 odst. l Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod. Současně označil jednání soudu za řízení, které je v rozporu s § 2 odst. 5, 6 a 12 trestního řádu, když byl odsouzen pro úmyslný trestný čin přesto, že mu úmysl, a to ani nepřímý, prokázán nebyl.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Senát, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, jde-li o návrh zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. l písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu spisu Okresního soudu Znojmo sp. zn. 2 T 277/98, který si Ústavní soud vyžádal, nebyl shledán zásah do práv stěžovatele, jichž se v návrhu dovolává. Soudem I. stupně bylo provedeno obsáhlé dokazování o charakteru zboží, prodávaného stěžovatelem, a pokud jde o odvolací soud, ten přezkoumal jak správnost postupu řízení, tak zákonnost a odůvodněnost výroků soudu I. stupně. Ve svém rozhodnutí se vypořádal i s námitkou stěžovatele, vztahující se k jeho schopnosti rozpoznat, zda jde o zboží, které je opatřeno ochrannými známkami protiprávně a tedy zda se prodeje takového zboží dopustil úmyslně. Odůvodnění usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. listopadu 1998 je přiléhavé a vyčerpávající a poněvadž nebylo zjištěno porušení procesních principů na straně obecných soudů, na toto odůvodnění Ústavní soud odkazuje.

Pro výše uvedená zjištění byl návrh, jako zjevně neopodstatněný, podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut. Zjevně neopodstatněným byl také návrh na odklad výkonu rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. března 1999

JUDr. Vladimír Jurka

předseda III. senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru