Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 506/98Usnesení ÚS ze dne 11.01.1999

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkřízení/zastavení
Obnova řízení
legitimace/procesní
EcliECLI:CZ:US:1999:3.US.506.98
Datum podání04.12.1998
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 5, § 6, § 79, § 96, § 137, § 228


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 506/98 ze dne 11. 1. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 506/98-5

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele Ing. V.S., o návrhu ze dne 2. prosince 1998, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. srpna 1998, č. j. 21 Co 277/98-15. Uvedl, že označeným rozhodnutím, které nabylo právní moci 2. října 1998, byl zavázán k úhradě nákladů řízení ve výši 1.125,- Kč odpůrci P.N. S poukazem na průběh soudního řízení usnesení soudu pokládá za rozhodnutí, které je v rozporu s Listinou základních práv a svobod a také s Ústavou ČR.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené Ústavou nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti § 72 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Z obsahu stížnosti a listiny prokazující podání návrhu k Ústavnímu soudu bylo zjištěno, že napadené usnesení Krajského soudu v Praze č. j. 21 Co 277/98-15, ze dne 31. srpna 1998, nabylo právní moci dne 2. října 1998, stěžovatel předal ústavní stížnost k doručení dne 2. prosince 1998, tj. po uplynutí lhůty, stanovené v § 72 odst. 2 cit. zákona, když tato započala stěžovateli nejpozději 2. října 1998, kdy dnem doručení účastníkům rozhodnutí nabylo právní moci, a skončila 30. listopadu 1998.

III. ÚS 506/98-6

S ohledem na výše uvedené byl návrh v souladu s § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. ledna 1999

JUDr. Pavel Holländer

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru