Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 505/02Usnesení ÚS ze dne 10.09.2002

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajŠevčík Vlastimil
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2002:3.US.505.02
Datum podání22.07.2002
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 38 odst.2

99/1963 Sb., § 6


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 505/02 ze dne 10. 9. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 505/02

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky R. L., zastoupené JUDr. Z. D., advokátem, proti nečinnosti Krajského soudu v Brně, sp. zn. 37 Co 404/2000, mimo ústní jednání dne 10. září 2002 soudcem zpravodajem JUDr. Vlastimilem Ševčíkem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, podanou co do formálních náležitostí ve shodě se zákonem [§ 34,

§ 72 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona], vytkla stěžovatelka ve své občanskoprávní věci, vedené před Městským soudem v Brně

(61 C 215/98), neodůvodněné průtahy, k nimž dochází v opravném řízení vedeném před Krajským soudem tamtéž pod sp. zn. 37 Co 404/2000; tvrdila - stručně shrnuto - že posléze jmenovaný soud jako soud odvolací je (ke dni podání ústavní stížnosti) nečinný po dobu

26 měsíců, ačkoli pro tak značné průtahy není dán nijaký důvod; poukázala na to, že posouzení jejího odvolání do rozsudku obecného soudu I. stupně nepředstavuje věc ani složitou ani jinak obtížnou a s odkazem na konstantní judikaturu Ústavního soudu a své osobní poměry navrhla, aby Ústavní soud odvolacímu soudu pokračovat v nečinnosti zakázal a dále, aby jí jako spravedlivé zadostiučinění za porušení jejího ústavně zaručeného práva na soudní ochranu (čl. 36 Listiny základních práv a svobod) přiznal částku 80.000 Kč.

Ústavní stížnost je nepřípustná.

Dbát na včasnost a rychlost soudních řízení, příp. bránit nedůvodným průtahům v nich je především věcí obecných soudů samotných, a proto také zákon o soudech a soudcích

(č. 6/2002 Sb.) k jejich odstranění zavedl - obdobně jako zákon před ním platný - zvláštní procesní mechanismus, jímž vzniku, resp. trvání nedůvodných průtahů v řízení má být bráněno (§ 164 a násl. zák. č. 6/2002 Sb.); protože ústavní soudnictví je ve vztahu k obecným soudům v zásadě ovládáno zásadou subsidiarity, je vyčerpání všech procesních prostředků, které má (před podáním ústavní stížnosti) stěžovatel ze zákona k ochraně svých práv k dispozici, nezbytnou procesní podmínkou pro zahájení řízení před Ústavním soudem (§ 75 odst. 1 al. 1 zákona).

Mimo letmou zmínku o stížnosti k ministru spravedlnosti, kterou nadto podle kontextu odůvodnění ústavní stížnosti sluší vztáhnout k řízení před obecným soudem I. stupně, stěžovatelka ani netvrdí, že by se o odstranění tvrzených průtahů v opravném řízení marně pokoušela postupem předvídaným zákonem, a protože není povinností Ústavního soudu, aby po skutečnostech, zakládajících splnění zákonem předepsaných procesních podmínek, sám pátral a vlastní činností tak případně nahrazoval procesní nedůslednost stěžovatelky (vady v tvrzení), nezbylo než uzavřít, že stěžovatelka před podáním ústavní stížnosti procesní prostředky, které k odstranění tvrzených vad v opravném řízení měla ze zákona k dispozici, nevyčerpala.

Protože posléze uvedený závěr brání projednání posuzované ústavní stížnosti, bylo

o takto vadně podané ústavní stížnosti stěžovatelky rozhodnuto odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. e) zákona], jak ze znělky tohoto usnesení je patrno, aniž by se jevila potřeba zvlášť se zabývat návrhem stěžovatelky na přiznání zadostiučinění, pro které není v zákoně

o Ústavnímsoudu opory.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 10. září 2002

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru