Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 50/95Usnesení ÚS ze dne 04.04.1995

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
STĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajŠevčík Vlastimil
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /právo na odškodnění za rozhodnutí nebo úřední postup
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1995:3.US.50.95
Datum podání09.03.1995

přidejte vlastní popisek

III.ÚS 50/95 ze dne 4. 4. 1995

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 50/95

ČESKÁ REPUBLIKA

Usnesení

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud ČR rozhodl, ve věci ústavní stížnosti DK, zastoupeného JUDr. J.E., komerční právničkou, mimo ústní jednání dne 4. 4. 1995 soudcem zpravodajem JUDr. Vlastimilem Ševčíkem, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, předloženou Ústavnímu soudu ČR dne 9. 3. 1995, napadá stěžovatel "Zásady pro poskytování dotace a návratných finančních výpomocí .........vydané Ministerstvem zemědělství ČR a Ministerstvem financí ČR" a dovozuje, že tyto zásady, pokud je lze vůbec pokládat za právní normu, jsou v rozporu zejména s čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, případně též v rozporu s čl. 79 odst. 3 úst. zák. č. 1/1993 Sb.

1

Protože tato ústavní stížnost nesplňovala po formální stránce zákonem předepsané náležitosti, byl stěžovatel k odstranění vad vyzván s tím, že za tímto účelem poskytuje se mu lhůta v trvání 7 dnů; tato výzva Ústavního soudu ČR, spolu s upozorněním na případný postup ve smyslu § 43 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., byla právní zástupkyni stěžovatele doručena dne 22. 3. 1995.

Následným podáním zástupkyně stěžovatele požádal stěžovatel o prodloužení této lhůty o 7 dní; takto prodloužená lhůta uplynula dnem 29. 3. 1995.

Protože do dnešního dne formální vady ústavní stížnosti, jak předtím byly stěžovateli vytknuty, nebyly odstraněny, nezbylo než rozhodnout, jak z výroku tohoto usnesení je patrno

(§ 43 odst. 1 lit. a) zák. č. 182/1993 Sb.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb.).

V Brně dne 4. 4. 1995

JUDr. Vlastimil Ševčík soudce Ústavního soudu ČR

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru