Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 498/04Usnesení ÚS ze dne 27.10.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
hospodářská, sociální a kulturní práva/právo na ochranu rodičovství, rodiny a dětí
Věcný rejstříkdítě
rodiče
Výživné
EcliECLI:CZ:US:2004:3.US.498.04
Datum podání06.08.2004
Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 32

209/1992 Sb., čl. 6, čl. 8, čl. 14

94/1963 Sb., § 85


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 498/04 ze dne 27. 10. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 498/04

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 27. října 2004 ve věci navrhovatelky V. M. o návrhu ze dne 27. července 2004, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 6. srpna 2004 obdržel Ústavní soud podání, jímž se na něj navrhovatelka s poukazem na obsáhle popsané výhrady obrátila se stížností na postup obecných soudů v blíže specifikovaném řízení s tím, že se cítí být dotčena ve svých ústavně zaručených základních právech deklarovaných čl. 6 odst. 1, čl. 8 odst. 1 a čl. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Navrhovatelka byla Ústavním soudem opakovaně vyzvána k odstranění vad návrhu, přičemž ve druhé výzvě jí byla určena lhůta k odstranění vad do 25. října 2004. Současně byla - s ohledem na její sdělení - poučena, že podle § 18 odst. 2 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ten, kdo se nemůže poskytnutí právních služeb domoci, je oprávněn požádat Českou advokátní komoru se sídlem v Praze, Národní 16, aby mu advokáta určila. Dále byla rovněž ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, poučena o tom, že neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí. Výzvu převzala dle dodejky dne 21. září 2004.

Dle zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, je ústavní stížnost oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje, a není-li takového prostředku, ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy se stěžovatel o zásahu veřejné moci do jeho ústavně zaručených základních práv nebo svobod dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy k takovému zásahu došlo. Ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje. K ústavní stížnosti musí být přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva. Fyzické a právnické osoby jako účastníci řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem. Nejsou-li odstraněny vady návrhu ve lhůtě k tomu stanovené, soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 3 a 5, § 75 odst. 1, § 72 odst. 6, § 30 odst. 1 a § 43 odst. 1 písm. a); blíže část druhá hlava druhá oddíl třetí citovaného zákona].

Navrhovatelka v určené lhůtě vady návrhu neodstranila. Z tohoto důvodu se jím Ústavní soud, vázán citovaným zákonem, nemohl věcně zabývat.

Připomíná, že jakožto orgán veřejné moci a orgán ochrany ústavnosti (čl. 83 Ústavy ČR) přirozeně vychází a je povinen při výkonu své jurisdikce důsledně vycházet z principu, že co do případů, mezí a způsobů může uplatňovat státní moc jen v zákonném a ústavním rámci [zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavnímsoudu, ve znění pozdějších předpisů; čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR, čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, ve spojení s čl. 88 odst. 2 Ústavy ČR], což je v právním státě nezbytná podmínka pro jakoukoliv legitimní činnost jeho orgánů.

S ohledem na uvedené tedy Ústavnímusoudu nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku usnesení obsaženo.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. října 2004

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru