Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 494/97Usnesení ÚS ze dne 07.05.1998

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Soudce zpravodajŠevčík Vlastimil
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
Věcný rejstříkZnalecký posudek
osoba/povinná
EcliECLI:CZ:US:1998:3.US.494.97
Datum podání31.12.1997
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

403/1990 Sb., čl.

87/1991 Sb., čl.


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 494/97 ze dne 7. 5. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 494/97

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M., zastoupeného advokátkou Mgr. L.D., proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. ledna 1997, sp. zn. 20 Co 84/96, mimo ústní jednání dne 7. 5. 1998 soudcem zpravodajem JUDr. Vlastimilem Ševčíkem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Formálně zcela vadnou ústavní stížností, předloženou Ústavnímu soudu dne 31. prosince 1997 (odevzdanou k poštovní přepravě - dle otisku podacího razítka - dne 30. prosince 1997), brojí stěžovatel proti pravomocnému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. ledna 1997 (ve věci 3 C 142/93 Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou), a patrně též proti rozsudku soudu I. stupně, a obsáhlým zdůvodněním tvrdí - stručně shrnuto - že rozhodnutí obecných soudů je nesprávné a působí mu značnou majetkovou újmu; domáhal se proto toho, aby Ústavní soud svým nálezem především rozhodnutí odvolacího soudu zrušil.

1

III. ÚS 494/97

Výzvou Ústavního soudu ze dne 26. února 1998 byl stěžovatel s podrobným poučením vyzván k odstranění formálních vad, s odkazem na ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb. mu k tomu byla stanovena přiměřená lhůta s poučením stran zákonem stanovené lhůty k podání ústavní stížnosti jako návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem (§ 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb.).

Následným podáním ze dne 6. března 1998 předložil stěžovatel plnou moc svého zástupce, nicméně další formální vady zůstaly neodstraněny přesto, že toto podání bylo jménem stěžovatele vypracováno advokátem; odhlédnuto od zdůvodnění tohoto podání směřující formou opakované polemiky s odůvodněním rozhodnutí obecných soudů, nepřihlížeje k pouhému odkazu na čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, v rozporu s nímž bylo obecnými soudy "zasaženo jeho nejzásadnější základní právo", vyústilo toto podání bez přiměřeného petitu (návrhového žádání) v konstatování, že "jeho (sc. stěžovatelův dopis jak shora) dopis ze dne 23. prosince 1997 by měl být pokládán za ústavní stížnost".

Stěžovatelem napadený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové (viz vpředu) vešel do právní moci dne 12. 2. 1997 (č. l. 5 spisu Ústavního soudu); stěžovatelovo podání bylo k poštovní přepravě svěřeno dne 30. prosince 1997, tedy po lhůtě delší 60ti dnů (§ 72 odst. 2 al. 1 zák. č. 182/1993 Sb.).

O opožděně podané ústavní stížnosti bylo proto rozhodnuto odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb.], aniž by se jevilo účelné stěžovatele opětně vésti k odstranění formálních vad jeho podání, příp. vad ve vykázané plné moci.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb.).

V Brně dne 7. května 1998

JUDr. Vlastimil Ševčík soudce Ústavního soudu ČR

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru