Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 492/03Usnesení ÚS ze dne 05.03.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
odmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/ukládání daní a poplatků
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
prá... více
Věcný rejstříkSprávní řízení
daň/nedoplatek
EcliECLI:CZ:US:2004:3.US.492.03
Datum podání11.11.2003
Napadený akt

rozhodnutí správní

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 38 odst.2

337/1992 Sb., § 56a


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 492/03 ze dne 5. 3. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 492/03

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 5. března 2004 ve věci navrhovatele J. B., zastoupeného JUDr. J. B., advokátkou, o ústavní stížnosti proti rozhodnutí ministra financí České republiky ze dne 29. srpna 2003 č. j. ZK/49 529/2003, rozhodnutí Ministerstva financí ČR ze dne 8. dubna 2003 č. j. 533/28 839/2003 a ze dne 20. prosince 2002 č. j. 533/141 593/2002, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se domáhal zrušení výše označených rozhodnutí s tím, že se jimi cítí dotčen v právu zakotveném v čl. 38 Listiny základních práv a svobod. Uvedl, že rozhodnutí ministra financí ze dne 29. srpna 2003 mu bylo doručeno dne 12. září 2003.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů, když tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li podán po lhůtě k tomu stanovené [§ 72 odst. 1 písm. a) odst. 2, § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu návrhu a záznamu na něm učiněném, stížností napadených rozhodnutí Ministerstva financí ČR ze dne 20. prosince 2002 a 8. dubna 2003 a jeho zprávy ze dne 23. ledna 2004, jakož i z obsahu rozhodnutí ministra financí ze dne 29. srpna 2003 bylo zjištěno, že ministr financí zamítl odvolání stěžovatele proti rozhodnutí Ministerstva financí ČR ze dne 8. dubna 2003 o zastavení řízení ve věci žádosti o přezkoumání rozhodnutí Ministerstva financí ČR ze dne 20. prosince 2002. Rozhodnutí ministra financí bylo stěžovateli doručeno 12. září 2003, ústavní stížnost proti němu byla podána k Ústavnímusoudu dne 11. listopadu 2003.

S ohledem na výše uvedené, na zjištění, že běh lhůty k podání ústavní stížnosti proti rozhodnutí ministra financí započal dne 12. září 2003 a skončil dnem 10. listopadu 2003, avšak stěžovatel ústavní stížnost podal až 11. listopadu 2003, byl návrh v souladu s § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut. Stejně tak byla ústavní stížnost podána po lhůtě, pokud napadá rozhodnutí Ministerstva financí ČR ze dne 20. prosince 2003, návrh směřující proti jeho rozhodnutí ze dne 8. dubna 2003, které bylo napadeno odvoláním k ministru financí, byl shledán nepřípustným [§ 43 odst. 1 písm. b) a e), § 72 odst. 1 písm. a), odst. 2 a odst. 4 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. března 2004

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru