Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 489/2000Usnesení ÚS ze dne 02.11.2000

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkVlastnictví
osoba/oprávněná
EcliECLI:CZ:US:2000:3.US.489.2000
Datum podání14.08.2000
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

229/1991 Sb., § 6 odst.1 písm.r


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 489/2000 ze dne 2. 11. 2000

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 489/2000

Ústavní soud rozhodl dne 2. listopadu 2000, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Holländera, soudců JUDr. Vlastimila Ševčíka a JUDr. Vladimíra Jurky, ve věci ústavní stížnosti D. V., zastoupené JUDr. V. B., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 23. března 2000, č. j. 30 Ca 164/98-24, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelka, která se ústavní stížností domáhala zrušení rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 23. března 2000, č. j. 30 Ca 164/98-24, odůvodňovala návrh tím, že podle jejího přesvědčení je rozhodnutí nezákonné, vydané v rozporu s č. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a s čl. 90 a 95 odst. 1 Ústavy. Uvedla, že ke zjištění konkrétních důvodů a okolností, za nichž původní vlastník učinil úkon, na základě něhož došlo k přechodu vlastnictví, nebyly provedeny důkazy v dostatečném rozsahu, i když označený soud dne 6. ledna 1998, při zrušení rozhodnutí Okresního úřadu, pozemkového úřadu v Lounech č. j. 271/96-R/3256/92/Typ, doplnění dokazování uložil. Přesto, že tak učiněno nebylo, v řízení o opravném prostředku proti opětovnému rozhodnutí Okresního úřadu, pozemkového úřadu v Lounech, který vyslovil, že stěžovatelka není vlastnicí předmětných nemovitostí, soud toto rozhodnutí potvrdil.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy [§ 72 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu rozsudku Krajskéhosoudu v Plzni ze dne 23. března 2000, č. j. 30 Ca 164/98-24, zásah do práv, jichž se stěžovatelka v návrhu dovolává, shledán nebyl. Jmenovaný soud se v jeho odůvodnění vypořádal s námitkami, vznesenými v opravném prostředku proti rozhodnutí Okresního úřadu, pozemkového úřadu v Lounech ve věci sp. zn. 560/98-R/3256/92/Typ a ve výkladu ustanovení § 6 odst. 1 zákona o půdě, jakož i v hodnocení skutkových zjištění v souvislosti s § 6 odst. 1 písm. r) zákona o půdě, nepochybil. Pokud jde o rozsah dokazování, nelze přehlédnout, že stěžovatelka se provedení dalších důkazů nedomáhala, s výjimkou výslechu svědka, který však zemřel, a ani v ústavní stížnosti na konkrétní důkaz, který soud neprovedl, nepoukazovala.

Pro výše uvedená zjištění byl návrh shledán neopodstatněným a dle § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. listopadu 2000

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru