Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 488/01Usnesení ÚS ze dne 30.06.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajJurka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkNáklady řízení
EcliECLI:CZ:US:2003:3.US.488.01
Datum podání10.08.2001
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 36

99/1963 Sb., § 250, § 255


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 488/01 ze dne 30. 6. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele N. T. D., zastoupeného JUDr. J. B., advokátem, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. 18 co 110/2001-22 ze dne 1. 6. 2001,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel podal dne 8. 8. 2001 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti (dále jen "návrh"), který byl doručen Ústavnímu soudu dne 10. 8. 2001. Návrh směřoval proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. 18 co 110/2001-22 ze dne 1. 6. 2001. Napadeným usnesením bylo podle názoru stěžovatele porušeno ustanovení čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

Ze spisu Obvodního soudu pro Prahu 3 sp. zn. 23 E 1413/99 Ústavní soud zjistil, že ve věci bylo podáno dovolání. Ústavní soud dále z předmětného spisu zjistil, že o dovolání rozhodl Nejvyšší soud ČR usnesením č.j. 20 Cdo 2195/2001-35 ze dne 18. 12. 2002 tak, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

Dříve než se může Ústavní soud zabývat věcným zkoumáním podaného návrhu, je povinen posoudit, zda jsou splněny předpoklady stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), které jsou nezbytné pro zahájení řízení o ústavní stížnosti.

Podle § 75 odst. 1 citovaného zákona je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně práva poskytuje. V předmětné věci bylo napadené usnesení Městskéhosoudu v Praze zrušeno citovaným usnesením Nejvyššího soudu ČR a věc byla vrácena k dalšímu řízení. Z uvedeného je patrno, že ve věci dosud nebylo vydáno konečné rozhodnutí a stěžovateli zůstávají k dispozici zákonem stanovené procesní prostředky k ochraně jeho práva.

Vzhledem k uvedenému nezbylo Ústavnímusoudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu, odmítnout jako návrh nepřípustný.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. června 2003

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru