Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 486/05Usnesení ÚS ze dne 30.05.2006

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMucha Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
hospodářská, sociální a kulturní práva/právo na ochranu rodičovství, rodiny a dětí
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkVýživné
EcliECLI:CZ:US:2006:3.US.486.05
Datum podání20.09.2005
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

94/1963 Sb., § 85, § 96, § 99


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 486/05 ze dne 30. 5. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 486/05

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu M. Z., ze dne 27. 8. 2005, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 27. 8. 2005, označeným jako stížnost pro porušení zákona, brojil navrhovatel proti pravomocného rozsudku Okresního soudu Praha - západ ze dne 7. 8. 2003, čj. P 293/2000-170, který byl vydán ve věci úpravy výše výživného.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad návrhu, k čemuž mu stanovil lhůtu v trvání 60 dnů. Současně stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může Ústavní soud jeho podání podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Tuto výzvu se Ústavní soud pokusil bezvýsledně doručit stěžovateli na adresu jeho bydliště, poté ji - vzhledem k tomu, že stěžovatel v ústavní stížnosti sděloval, že se nachází v zahraničí, přičemž udal pro případné doručování adresu své sestry D. F. - Ústavní soud zaslal na uvedenou adresu, zásilka však byla vrácena s tím, že se stěžovatel nachází v cizině. Ústavní soud se poté dopisy ze dne 17. 2. 2006 a 27. 2. 2006 neúspěšně pokusil zjistit adresu pobytu stěžovatele v zahraničí prostřednictvím D. F. i stěžovatelova bývalého právního zástupce, JUDr. Tomáše Holuba, advokáta se sídlem Štefánikova 29, Praha 5.

Z tohoto důvodu Ústavní soud usnesením ze dne 9. 3. 2006, čj. III. ÚS 486/05-15, ustanovil stěžovateli podle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 63 zákona o Ústavním soudu pro dané řízení před Ústavním soudem opatrovníka R. J.

Dne 10. 3. 2006 bylo toto usnesení vyvěšeno na úřední descesoudu (§ 45d odst. 2 o. s. ř.), přičemž 15. den po jeho vyvěšení bylo pak třeba je ve vztahu ke stěžovateli pokládat za doručené (§ 50i o. s. ř.). Dne 27. 3. 2006 doručil Ústavní soud stěžovateli, a to prostřednictvím ustanoveného opatrovníka, výše uvedenou výzvu k odstranění vad návrhu.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavnímsoudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly splněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula. Z tohoto důvodu Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost dle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. května 2006

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru