Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 483/02Usnesení ÚS ze dne 29.10.2002

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Soudce zpravodajJurka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkprocesní postup
EcliECLI:CZ:US:2002:3.US.483.02
Datum podání12.07.2002
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

99/1963 Sb., § 95 odst.2, § 40 odst.3, § 212


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 483/02 ze dne 29. 10. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci stěžovatelky obchodní společnosti S., s.r.o., proti rozsudku Vrchního soudu v Praze, č.j. 1 Cmo 388/2001-76, ze dne 26. 3. 2002 ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze, č.j. 27Cm 213/2000-42, ze dne 22. 3. 2001 ,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelka podala faxovým podáním dne 12. 7. 2002 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti (dále jen "návrh"), který byl doplněn písemným podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 15. 7. 2002. Návrh směřoval proti rozsudku Vrchního soudu v Praze, č.j. 1 Cmo 388/2001-76, ze dne 26. 3. 2002 ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze, č.j. 27Cm 213/2000-42, ze dne 22. 3. 2001. K návrhu byla přiložena plná moc, kterou stěžovatelka udělila pro své právní zastoupení před tímto soudem. Předložená plná moc však nesplňovala náležitosti stanovené v § 31 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem o Ústavnímsoudu, byla stěžovatelka podle § 41 písm. b) citovaného zákona vyzvána k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která jí byla stanovena na 15 dnů. Výzva byla stěžovatelce doručována na adresu jejího sídla, uvedenou v návrhu, nebyla doručována advokátovi vzhledem k vadné plné moci, pro kterou stěžovatelka nebyla právně zastoupena. Výzva odeslaná Ústavním soudem dne 12. 9. 2002 byla soudu vrácena poštou dne 16. 9. 2002 se sdělením, že adresát je neznámý. Ve smyslu § 63 zákona o Ústavním soudu a § 47 odst. 4 občanského soudního řádu (dále jen "o.s.ř.") pokusil se Ústavní soud o nové doručení výzvy na adresu uvedenou v Obchodním rejstříku, která je shodná s adresou uvedenou v návrhu. Druhá výzva odeslaná Ústavním soudem dne 20. 9. 2002 byla soudu vrácena poštou dne 25. 9. 2002 se sdělením, že adresát je neznámý. Podle § 47 odst. 4 poslední věta o.s.ř. se den vrácení nedoručené zásilky soudu považuje za den doručení, i když se o něm adresát nedozvěděl. V předmětné věci byla ve smyslu uvedeného ustanovení výzva k odstranění vad doručena dne 25. 9. 2002, lhůta k odstranění vad uplynula dne 10. 10. 2002.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka neodstranila vady návrhu ve lhůtě k tomu stanovené, nezbylo Ústavnímusoudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. října 2002

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru